Comencen les obres per millorar l'accés a l'escola de la Floresta

Les obres podrien estar enllestides al setembre, quan comenci el curs escolar. També s'efectuaran uns treballs de millora a la rotonda de la carretera de Vallvidrera (que dóna accés al camí de can Pagan)

L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat les obres per ampliar un tram del camí de Can Pagan, situat entre la carretera de Vallvidrera (BV-1462) i el carrer Pinya. Aquests treballs serviran per millorar l'accés a l'escola de la Floresta. En aquests moments han començat els treballs previs i, a partir del proper dia 25 de juny –aprofitant el final del curs escolar-, s’iniciaran els treballs de més envergadura. Està previst que les obres estiguin enllestides al setembre, abans que comenci el proper curs.

El vial passarà a tenir dues voreres i una calçada de doble sentit de circulació. Simultàniament, la Diputació efectuarà uns treballs de millora a la rotonda de la carretera de Vallvidrera (que dóna accés al camí de can Pagan) amb l’objectiu de donar-li un ús més urbà i facilitar el pas de vianants.Les obres comprenen l’ampliació del camí fins als 12 metres d’amplada per disposar de: dues voreres de 2,75 m d’amplada cadascuna i una calçada per a doble sentit de circulació de vehicles de 6,50 m d’amplada. Actualment el carrer disposa d’una vorera d’1 metre d’amplada i una calçada asfaltada d’amplada variable d’entre 3’5 i 5’5 metres (en el tram objecte del present Projecte).

D’altra banda, el projecte inclou la recollida en superfície i canalització fins a la riera de les aigües pluvials, així com l’execució de la infraestructura soterrada per a un futur soterrament de les línies elèctriques de mitja tensió i de la xarxa de distribució de telefonia. Les obres també contemplen la renovació completa de l’enllumenat públic, inclosa la instal·lació de punts de llum més eficients energèticament que els existents i el soterrament del cablejat.

El pressupost total de les obres és de 242.819,04 euros més IVA. L’encarregada de dur-les a terme és la UTE formada per les empreses CiC3 i Artifex.

Millora de la rotonda de la carretera de Vallvidrera
Simultàniament a aquestes obres, la Diputació de Barcelona efectuarà uns treballs de millora a la rotonda de la carretera de Vallvidrera (que dóna accés al camí de can Pagan) amb l’objectiu de donar-li un ús més urbà. Els treballs contemplaran millores de pas per a vianants i es reservaran espais per a futures parades de transport públic.
 
 
 
Comentaris

Destaquem