Agora Sant Cugat International School

25 alumnes estrangers han visitat l’escola Agora Sant Cugat IS del 3 al 7 de febrer gràcies al projecte Comenius. Aquesta és la quarta de les cinc trobades que es faran dins d’aquest projecte

L’escola Agora aposta per la internacionalitat FOTO: L.P L’escola Agora aposta per la internacionalitat FOTO: L.P
Fotografia del moment de la rebuda dels alumnes pel Sr. Carol, tinent d?alcalde FOTO: Lali Puig. Fotografia del moment de la rebuda dels alumnes pel Sr. Carol, tinent d?alcalde FOTO: Lali Puig.

Publireportatge

Amb un peu aquí i l’altre a l’estranger
L’educació amb visió internacional obre les portes a alumnes i professors cap a l’estranger: viatges, intercanvis, mobilitat, projectes innovadors... Tot això són exemples d’una educació adaptada als temps actuals i amb una clara visió de futur. L’Escola Agora Sant Cugat International School ha apostat per aquesta línia educativa: català, castellà i anglès són les tres llengües vehiculars de l’escola, però a aquestes se li ha d’afegir el xinès mandarí que aprenen els alumnes des de P4 i durant tota la primària i el francès o l’alemany, 2a llengua a partir de 6è de primària. Aquesta escola catalana amb projecció internacional té la voluntat de formar persones competents a tots els nivells a qualsevol lloc del món.

Sempre al peu del canó
Des del 1989, Agora Sant Cugat es defineix com una escola internacional que aposta per la innovació educativa. El seu director, Vicenç Gandol, procura que aquesta internacionalitat de l’escola sigui real, eficient i productiva per als seus alumnes i per això proposa constantment projectes i activitats amb una clara visió intencional i de profit per al desenvolupament dels alumnes en el sentit més ampli.

Els intercanvis multilaterals
Un dels principals avantatges d’aquesta internacionalització és el fet que els nens i nenes puguin compartir experiències i projectes amb d’altres de la seva mateixa edat de diferents països. En aquest sentit, el centre educatiu privat participa per segona vegada en un projecte Comenius (avalat i subvencionat per la Unió Europea i el Ministerio de Educación), l’objectiu del qual és posar en contacte joves europeus perquè comparteixin sensacions i puguin debatre sobre aquells temes de l’ordre del dia a nivell europeu.

My 21st Century
Aquest és el nom del projecte Comenius en què l’Escola Agora Sant Cugat International School i cinc altres escoles d’Alemanya, Gales, Irlanda, Holanda i Noruega es troben immerses des del 2014. Durant dos anys, els alumnes treballen i investiguen sobre el rol de la tecnologia i les xarxes socials en la vida dels joves europeus del segle xxi. Es fan 5 trobades, una a cada país, i a cadascuna d’elles es resolen els objectius plantejats en l’anterior i es formulen els objectius de la següent. Cada país pot focalitzar l’atenció cap a un lloc o cap a un altre (en el cas de Catalunya, el tema central és la democràcia) i els joves participants poden extreure’n conclusions generals. Martin Getz, coordinador del projecte Comenius de l’escola, remarca el fet que els alumnes disposen d’una plataforma que els permet estar sempre connectats i compartir experiències i sensacions enriquidores per al projecte.

Qui hi participa?
Al projecte Comenius participen 4 alumnes i 2 professors a cada trobada. En aquest cas, tots els alumnes de 4t d’ESO que hi volien participar van redactar una carta de presentació explicant per què són el millor candidat o candidata per obtenir aquesta beca. Els alumnes escollits són els encarregats de representar l’escola a l’estranger o d’acollir els estrangers quan són de visita a la seva escola. De totes maneres, tot el curs de 4t d’ESO es troba immers en el si del projecte.

L’experiència dels alumnes
Llorenç Mairal i Andrea Villar són dos dels alumnes que participen en aquest Comenius. Els dos coincideixen en el fet que ser partícips d’aquest projecte els brinda unes grans possibilitats de cara al futur i, alhora, viuen una experiència única. El Llorenç recomana aquesta activitat a tothom qui tingui l’oportunitat i l’Andrea destaca que la satisfacció de conèixer el país i les persones ha estat inigualable.

 
Més informació
 
Comentaris

Destaquem