Villa Felisa

La casa originàriament coneguda per Jaumandreu i posteriorment anomenada Villa Felisa, és on durant anys s'hi ha estat la comissaria de la Policia Local

Va ser construïda l'any 1882 per el mestre d'obres Joaquim Codina, propietat de Sever Jaumandreu, propietari local d’una destil·leria d’aiguardent a la ciutat, un negoci pròsper en aquella època que li possibilità l’edificació d’una casa pròpia a l’estil burgès. La casa fou posteriorment anomenada Villa Felisa.

És el millor exemple de construcció de la fase premodernista a la ciutat, i es caracteritza per les seves proporcions i influència neoclassicistes, la torratxa-mirador central sobre el terrat i el treball de serralleria, que inclou la tanca. A punt de ser enderrocada l’any 1979, va ser adquirida per l’Ajuntament, que hi instal·là l’Escola Taller i posteriorment la seu de la Policia Local. Ara es vol instal·lar el Museu Català de les Matemàtiques.

 
Comentaris

Destaquem