L'Ajuntament de Sant Cugat obre un procés per cobrir 35 borses de treball

El consistori ha obert un procés per cobrir diferents places tècniques

L'Ajuntament de Sant Cugat ha obert un procés públic per cobrir 35 borses de treball de diferents àmbits, per tal de fer front a les necessitats de nomenaments interins i contractacions temporals de personal tècnic superior i mitjà corresponents a diferents especialitats. El procediment de selecció serà el de concurs-oposició i s’iniciarà a partir del mes de setembre de 2021 i constarà de dues fases: fase d’oposició i fase de concurs (valoració de mèrits).

Podeu consultar les bases de la convocatòria.

Les 35 especialitats

GRUPA A 1

Urbanisme i Projectes  

 • Enginyeria – Adscripció Serveis Tècnics
 • Medi ambient – Adscripció Activitats

Esports  

Serveis Econòmics/ Intervenció

 • Comptabilitat i Control Pressupostari 
 • Control Intern

Medi Ambient

Gestió - Adscripció Qualitat, Transparència i Bon Govern 

 

Patrimoni i Museus

Tecnologia 

 • Telecomunicacions
 • Sistemes Informàtics 
 • Sistemes d’Informació Geogràfica 
 • Seguretat i Dades

GRUP A2

Urbanisme i Projectes

 • Medi ambient – Adscripció Activitats 
 • Obres i Projectes 
 • Valoracions i Patrimoni 
 • Disciplina Urbanística 
 • Serveis Tècnics (Llicències) 

Serveis Urbans 

Cultura i Joventut

 • Cultura
 • Joventut

Gestió - Adscripció Qualitat, Transparència i Bon Govern  

Serveis Econòmics/ Intervenció 

 • Comptabilitat i Control Pressupostari
 • Control Intern

Gestió de Recursos Humans 

Ocupació 

 • Orientació
 • Intermediació i Gestió de Projectes

Empresa i Comerç  

Educació 

Patrimoni i Museus 

Salut Pública 

Tecnologia 

 • Telecomunicacions 
 • Sistemes d’Informació Geogràfica
 • Sistemes Informàtics
 • Seguretat i Dades 
 
Comentaris

Destaquem