Així és la nova bonificació de l'IBI per famílies nombroses

Les famílies nombroses amb més de 50.000 euros d'ingressos anuals deixaran de tenir una bonificació

Les bonificacions de l'IBI per les famílies nombroses es distribuiran segons la renda i les que tinguin uns ingressos anuals superiors als 50.000 euros deixaran de tenir dret a percebre-la. És un dels canvis del govern municipal d'ERC-MES, PSC i CUP en les Ordenances Fiscals pel 2021.

Així, a partir d'ara la bonificació de l'IBI per les famílies nombroses es farà únicament segons la renda familiar. Aquests són els nous descomptes:

bonificacio families nombroses sant cugat

La bonificació mínima és de 95 euros i la màxima és de 450 euros, tot i que aquest topall no s'aplica en els casos d'ingressos inferiors als 18.000 euros anuals (com ja passava fins ara).

Per gaudir de la bonificació, ara les famílies hauran de sol·licitar-la i acreditar la seva condició de família nombrosa (tres fills o més) així com els ingressos, abans que s'executin les liquidacions. Es prendrà com a base la totalitat dels ingressos dels membres de la unitat familiar a l’última declaració presentada de l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

Diferències amb l'anterior bonificació

Les bonificacions per les famílies nombroses amb ingressos inferiors als 18.000 euros es mantenen tal com eren fins ara, però les que superen els 50.000 euros ja no en podran gaudir. Fins ara, les famílies amb ingressos superiors als 18.000 euros tenien dret a una bonificació del 25 o el 50% en funció del valor cadastral de l'immoble i el nombre de fills. No rebien bonificació si el valor cadastral superava els 400.000 euros (si tenia 3 o 4 fills) o els 600.000 euros (si tenia 5 o més fills).

Ara, s'ha eliminat la referència al valor cadastral i no es distingeix entre el nombre de fills. A partir d'ara, totes les famílies amb ingressos d'entre 18.000 i 30.000 euros tindran una bonificació del 50%. Per les que guanyin entre 30.000 i 50.000 euros serà del 25%. Les famílies nombroses que superin els 50.000 euros d'ingressos anuals no tindran dret a bonificació.

Una diferència és que abans la bonificació era automàtica per les famílies amb més de 18.000 euros i ara totes hauran de fer els tràmits per sol·licitar-la.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem