Sant Cugat, ciutat vallesana amb més pisos turístics

En els últims dos anys la implantació de pisos turístics ha crescut a Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat és la ciutat del Vallès Occidental amb una oferta de pisos turístics més elevada, segons un estudi elaborat per la Universitat Autònoma, l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera i el Consell Comarcal. Concretament, Sant Cugat va acabar el 2018 amb 110 habitatges d'ús turístic, la meitat dels quals no estava registrat.

La diferència amb les altres dues ciutats amb més pisos turístics és important, ja que Sabadell (85) i Terrassa (55) estan molt per sota. En total, Sant Cugat ofereix 469 places en pisos turístics, el que suposa més d'un 24% del total de l'oferta del Vallès Occidental. Malgrat això, a Sant Cugat hi ha el doble de places ofertades per allotjaments turístics, és a dir, hotels.

I és que sumant places hoteleres, residències i pisos turístics, Sant Cugat és la ciutat de la comarca amb una major oferta turística. Tot plegat té el vessant positiu d'enfortir un sector econòmic com el turisme, però també externalitats negatives com pot arribar a ser el trencament de l'harmonia veïnal o l'impacte en el preu del lloguer.

 

El creixement dels pisos turístics

Mentre que des de 2011 l'oferta hotelera s'ha mantingut pràcticament estable a Sant Cugat, els pisos turístics s'han multiplicat de manera important. El 2014 hi havia una cinquantena de places en pisos turístics a Sant Cugat, xifra que s'ha multiplicat gairebé per deu en cinc anys.

Segons dades de l'Ajuntament, entre el 2013 i el 2016 es van demanar un total de 16 llicències per habitatges turístics. El 2017 ja en van ser 18, el 2018 se'n van demanar 35 i durant el primer trimestre de 2019 ja se'n van sol·licitar 20. Així, la previsió és que durant aquest any la sol·licitud es dispari fins a la vuitantena.

La seva distribució és relativament homogènia al municipi, tot i que destaca la concentració, per exemple, a La Floresta.

 

Preocupació municipal

Aquesta situació ha començat a generar preocupació al govern santcugatenc. "Ens comença a preocupar", va reconèixer l'actual tinent d'alcalde d'Urbanisme en funcions, Joan Puigdomènech. En aquest sentit, l'Ajuntament vol "prevenir problemes" que pugui generar una explosió d'apartaments turístics. És per això que es va aprovar una suspensió de noves llicències per tal d'establir una normativa que fixi les regles per l'obertura de nous pisos turístics.

Més info: Sant Cugat regularà l'obertura de pisos turístics

"Un dels problemes que pot provocar és el trencament d'harmonia veïnal si es concentren en determinats llocs i també podria tenir efecte en el mercat de lloguer", assenyalava Puigdomènech, que insistia: "Per això s'han de controlar i regular". D'altra banda, una conseqüència colateral també pot ser l'efecte sobre el mercat de lloguer i un probable increment dels preus, en una ciutat que ja destaca per l'elevat preu del lloguer.

Una de les qüestions a regular serà la concentració de pisos turístics. I és que una de les preocupacions de l'Ajuntament de Sant Cugat és que hi ha algunes sol·licituds que proposen fer 4 i 8 habitatges turístics en un únic edifici.

Les causes

"L'augment d'habitatges d'ús turístic és una tendència general i el Vallès Occidental no n'és una excepció. La proximitat amb Barcelona influeix i ho hem vist especialment en ciutats més grans, com Sant Cugat, Sabadell o Terrassa", explica el professor de la UAB i director de l'estudi, Francesc Romagosa.

"No estem en una situació de saturació"

"No estem en una situació de saturació, com poden tenir alguns barris de Barcelona que tenen problemàtiques i que superen la capacitat de càrrega. Encara hi ha molt marge de recorregut". A més, apunta Romagosa, "els habitatges d'ús turístic poden acabar sent una font d'ingressos per la població local".

 

Tot i això, recomana "estar alerta" per evitar massificacions i impactes negatius.

Turisme de negocis

Segons l'estudi, el principal sector turístic que visita la comarca és de negocis. En aquest punt, la gran quantitat d'empreses nacionals i internacionals a Sant Cugat col·labora en convertir la ciutat en la que més oferta té de la comarca. També se li ha de sumar les bones connexions amb Barcelona i la proximitat amb importants vies de comunicació com l'AP-7.

"Una part molt important del turisme a la comarca està lligada als negocis, representa un percentatge molt gran de la demanda i l'oferta està creixent. Hi ha una oferta important de places d'hotels i especialment en els municipis grans i de la meitat sud de la comarca, més propers a l'eix de l'AP-7 com Barberà, Cerdanyola, Rubí o Sant Cugat", analitza Francesc Romagosa.

"El turisme d'oci que es queda a Sant Cugat acostuma a fer activitats durant tot el dia a Barcelona"

Tot i això, afirma que "els darrers anys s'està diversificant" i apareix també un turisme cultural, familiar i de natura. I és que, malgrat alguns impactes negatius, el Vallès té en el turisme una nova via d'oportunitat per enfortir l'economia i diversificar-la. Hi ha camp a recórrer pel que fa als atractius culturals i naturals "per captivar una demanda que actualment pernocta a Barcelona, però que amb l’adequada promoció podria desplaçarse al Vallès Occidental, no només per visitar la comarca sinó també per pernoctar-hi".

Així, a Sant Cugat hi ha principalment turistes de negoci. Pel que fa als turistes d'oci que es queden a Sant Cugat, l'estudi del Vallès Occidental assenyala que "acostuma a fer activitats durant tot el dia a Barcelona".

 

Més informació
 
 
Comentaris

Destaquem