Sant Cugat, tercer municipi amb la renda més elevada

La renda familiar disponible per habitant a Sant Cugat és de 23.900 euros anuals, un 40% més que la mitjana catalana

Sant Cugat és el tercer municipi amb la renda familiar disponible per habitant més alta de tot Catalunya. Concretament, la renda per habitant va ser de 23.900 euros el 2016, segons dades publicades ara per l'Institut Català d'Estadística. La renda familiar disponible és la quantitat de renda de què disposen les persones pel consum i estalvi, un cop restades les amortitzacions, impostos directes i quotes a la Seguretat Social.

Només els habitants de Matadepera i Sant Just Desvern disposen d'una renda disponible més elevada que els santcugatencs i santcugatenques. En comparació a Catalunya, on la renda familiar disponible per habitant se situa en els 17.000 euros l'any; a Sant Cugat la xifra és un 40% superior. Per comarques, el Vallès Occidental és la tercera comarca amb una renda per habitant més elevada, concretament de 17.400 euros, per darrera del Barcelonès i el Baix Llobregat.

 

La diferència amb Sant Cugat també és important en relació a les ciutats veïnes de Rubí (15.400 euros de renda familiar disponible per habitant) i Cerdanyola (18.400 euros).

En xifres absolutes, totes les famílies de Sant Cugat disposen d'una renda disponible de més de 2,1 mil milions d'euros, sent la setena ciutat que més diners genera en aquest sentit. Ciutats més poblades com Mataró, Tarragona, Girona, Santa Coloma de Gramenet i Reus estan per sota d'aquesta xifra.

D'on provenen els recursos dels santcugatencs?

El 71,9% dels recursos dels santcugatencs provenen de remuneracions d'assalariats, sent el segon municipi de tot Catalunya amb un percentatge més elevat de recursos provinent d'un salari, només superat per Guissona. Un 17,4% dels recursos de les famílies de Sant Cugat es generen per rendes de la propietat i de l’empresa (beneficis, interessos, rendes de lloguer) i rendes mixtes (agràries, de professionals i d’autònoms).

D'altra banda, Sant Cugat és la ciutat on els seus habitants obtenen menys recursos de prestacions socials. Concretament, només un 10,6% dels recursos dels santcugatencs provenen de prestacions, mentre que la mitjana catalana és del 19,8%.

 
Comentaris

Destaquem