contingut promocionat
logo regina carmeli

 

 

La formació professional, una opció de futur

Els cicles formatius ofereixen dues opcions de futur: universitat i incorporació al món laboral

Ja fa anys que la Formació professional sempre s’ha connectat amb la idea d’un alumnat que vol incorporar-se al món laboral, però actualment molts alumnes aposten per l'FP com una alternativa al batxillerat, i un camí igual de vàlid per arribar a la Universitat (amb l’avantatge afegida que van obtenint titulacions que habiliten per a treballar a mesura que avancen pels cicles formatius).

  Vine a les portes obertes!

L'FP permet a l’alumnat experimentar de manera pràctica que és el que li agrada per poder anar prenent decisions de cara al futur.

Al Regina Carmeli ja fa més de 50 anys que van apostar per la Formació professional.

Què ens ofereix la Formació Professional al Regina Carmeli?

En el Regina Carmeli s’ofereixen cicles formatius de graus mitjà i grau superior, de dos anys de duració (excepte GM CAI), de les següents famílies professionals:

  • Esports: Grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure i grau superior en Condicionament Físic.

  • Empresa i Tecnologia: Grau mitjà de Gestió Administrativa i graus superiors en Comerç Internacional i Modelisme Industrial.

  • Sanitat i Educació: Grau mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria i graus superiors en Higiene Bucodental i Educació Infantil.

L’element més distintiu del Regina Carmeli, en relació amb la formació professional, és l'aprenentatge enfocat al desenvolupament de competències a través de la pràctica professional en el centre docent i en l'empresa.

Els estudiants aprenen de manera pràctica aplicant els coneixements adquirits en situacions simulades i reals relacionades amb el perfil professional dels diferents cicles formatius, en aquest sentit compten amb docents en actiu en les seves àrees que porten a l’aula els últims avenços en el món laboral.

En el procés de formació dels estudiants apliquem les metodologies actives d'aprenentatge col·laboratiu basat en reptes reals, plantejant reptes reals intermodulars per desenvolupar millor les soft skills, tan valorades en l'ocupació, com la creativitat, el treball en equip o l'autonomia en l'aprenentatge.

Es pot viure una experiència internacional amb els cicles formatius?

El creixement personal esdevé una experiència integral pels alumnes que cursen els cicles formatius. En aquest sentit, les pràctiques formatives són fonamentals pel desenvolupament professional dels alumnes.

En aquest sentit, les pràctiques formatives Erasmus tenen com a objectiu facilitar la cooperació entre l'empresa i les institucions i promoure la incorporació dels titulats al mercat laboral. La millora de la competència lingüística, la contextualització dels aprenentatges de cicles formatius i l’apropament a la cultura europea són alguns dels propòsits del programa.

Amb relació a l’alumnat, el programa ofereix la possibilitat de concedir una beca als estudiants de formació professional de grau mitjà i grau superior per realitzar les pràctiques formatives en empreses europees.

Com funcionen les Pràctiques Formatives?

Tots els cicles formatius tenen pràctiques curriculars, l’estudiant decideix si fa les pràctiques curriculars del cicle o les pràctiques Duals. En aquest sentit, Regina Carmeli ofereix cicles formatius en modalitat Dual que és una opció de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa. D'aquesta manera, es combina l'aprenentatge a l'aula amb l'activitat pràctica en un centre de treball real.

A través d'un conveni de col·laboració entre el centre i les companyies associades, els estudiants tindran una gran oportunitat de conèixer de primera mà com funciona el mercat laboral per al qual s'estan formant.

  Vine a les portes obertes!

 
Comentaris

Destaquem