contingut promocionat
LOGO LA VALL

 

 

La intel·ligència emocional i les habilitats socials a l'Escola La Vall

El centre educatiu de Bellaterra ofereix un ampli programa educatiu perquè els alumnes aprenguin les competències del segle XXI

Fa més de 15 anys, l'Escola La Vall es va plantejar treballar a fons la part social i afectiva dels alumnes per potenciar l'educació de les emocions i les habilitats socials.

I va ser aleshores quan va néixer el projecte Bon dia, Troia. Ara més que mai veuen que és una eina imprescindible per ajudar als alumnes.

En els darrers anys, arran de la pandèmia, hem vist que els nens necessiten un ferm suport en tot allò que té a veure amb les seves emocions. En estudis realitzats a tot el món, després de la primera fase de confinament, es van detectar símptomes emocionals en un 80% dels nens. Aquests símptomes són la dificultat per concentrar-se, l'avorriment, la irritabilitat, els sentiments de solitud, la facilitat de discussió, l'ansietat, la tristesa, la por excessiva, els problemes de son, etc.

Què és Troia?

És un projecte per al desenvolupament de la intel·ligència emocional, especialment per al desenvolupament de la intel·ligència interpersonal i intrapersonal.

Quins objectius persegueix?

El primer objectiu és guanyar en els conflictes del nostre interior, formar la persona perquè arribi a descobrir-se, a construir un sòlid autoconeixement i desenvolupi una bona capacitat d'autocontrol (o autogestió). Aquestes dues eines són claus per iniciar-se en la interiorització de valors humans i porta al desenvolupament de les habilitats socials, que és el segon gran propòsit per triomfar a les batalles de l'exterior.

Troia no es basa en una sèrie d'activitats aleatòries, sinó en una descoberta íntima i subjectiva que provoca un canvi interior.

Què són les habilitats socials?

Ens referim a deu habilitats que considerem bàsiques perquè el nen –i el no tan nen- es desenvolupi bé en un entorn social. De manera resumida són les següents:

1.    Ser capaç de presentar-se a si mateix, establir relacions amb els altres, parlar en primera persona, expressar allò que veu i sent, i explicar coses sobre si mateix.
2.    Saber mostrar respecte i estima envers els altres, respectar les idees i l'espai de cadascú i animar, motivar i estimular els altres.
3.    Ajudar els altres, compartir, tenir cura de les pertinences alienes, col·laborar en la cura del material escolar i de l'entorn i defensar els febles.
4.    Saber demanar ajuda i acceptar-la, expressar-ne els desitjos, agrair i gaudir del que reben demanant les coses de manera apropiada.
5.    Liderar grups petits fer propostes i assumir la responsabilitat en un treball d'equip.

6.    Seguir les instruccions, acceptar el líder, aprendre a cooperar, treballar en grup i expressar acord.
7.    Ser crític i criticar constructivament, mirar el món amb ull crític, estar obert a la discussió i rebutjar les injustícies sense dificultat.
8.    Saber defensar-se quan s'és atacat, rebutjar una demanda o bé inacceptable, no permetre ser forçat o amenaçat i exigir respecte pels drets propis.
9.    Ser discret i imparcial i saber mantenir-se en segon pla.
10.  Admetre les pròpies limitacions i errors per arribar a aprendre'n i saber disculpar-se i tolerar/acceptar les crítiques justificades.

No s'aprenen a casa? Per què cal treballar aquests aspectes des de l'escola?

Els nens van adquirint espontàniament moltes habilitats socials en la seva interacció amb l'entorn de manera semblant a la manera com adquireixen la llengua materna. De la mateixa manera que a l'escola s'amplia, aprofundeix i consolida el coneixement de la llengua a través, d'una educació formal i sistemàtica -que culmina amb l'adquisició de la gramàtica lingüística- també es percep la necessitat d'una instrucció formal i pràctica en l’àmbit relacional, en el tracte amb els altres. Per aconseguir-ho, l'escola utilitza, entre altres estratègies, el Bon dia, l'aprenentatge cooperatiu, el treball en valors i consignes, i Troia, que és una eina que ofereix oportunitats en forma d'activitats i tasques orientades a consolidar una “gramàtica social” per al desenvolupament de les habilitats socials.

Objectius

Les activitats que es realitzen tenen els objectius següents:

-    Afavoreixen l'actitud interior del nen cap a un autoconeixement i autocontrol més grans. La pràctica d'aquestes us permetrà reconèixer, identificar, diferenciar i anomenar els vostres propis sentiments per després poder triar i guiar les vostres accions correctament d'acord amb les circumstàncies.
-    Fomenten la reflexió sobre les actituds i els comportaments dels altres per identificar-s'hi i arribar al desenvolupament d'una gran varietat de capacitats socials com l'empatia, la capacitat d'adaptació, la flexibilitat, la cordialitat, la simpatia, el respecte, etc.

És un model que intenta apropar a la realitat de l'aula el món de les habilitats socials mitjançant una eina dissenyada per Ferdinand Cuvalier. Aquesta permet fer l'anàlisi estructural de qualsevol interacció social.

Aquest psicòleg planteja que hi ha bàsicament tres grans zones d'interacció, les d'harmonia, les de conflicte i les de divergència (en aquesta última no es fan interaccions), on és possible desenvolupar deu rols o tipus d'interacció diferents. Aquests rols estan representats per deu animals. Podrien haver estat deu colors o deu números, però, a efectes pràctics, és més senzill per a un nen recordar i identificar un animal amb les seves característiques que un element abstracte com un número. Cada animal està representat dins d'un esquema que conté tots, el Cercle d'Interacció (a la versió original Axenroos).

Aquests personatges s'introdueixen a través de contes en què s'exposen les característiques i habilitats de cadascun, és a dir, de cada rol, com ara donar informació, rebre instruccions, oferir un servei, rebutjar un material, criticar un fet, guardar un secret o retirar-se d'una situació. Es complementen amb cançons, representacions teatrals o de marionetes. A mesura que els infants van integrant les característiques de cada animal, s'hi introdueixen representacions de diverses situacions (rol-playing) que s'analitzaran utilitzant el Cercle per fer l'anàlisi estructural de la interacció social que s'ha produït. Amb aquesta anàlisi s'ha d'arribar a determinar si el rol que s'ha fet servir ha estat correcte, entenent això com l'idoni.

S'estudien totes les possibilitats que existien per solucionar l'escena, es decideix quina podria haver estat la millor o la pitjor i es plantegen hipòtesis sobre què hagués passat si s'hagués intervingut des d'un altre animal.

Com a resum, es pot dir que l'escola té un doble objectiu. D'una banda, es pretén que els alumnes aprenguin a reconèixer quines són les interaccions on se senten més còmodes, és a dir, quines són les habilitats socials que dominen, i quines són aquelles en què han de millorar per arribar a relacionar adequadament comportament amb les diferents situacions. D'altra banda, es vol desenvolupar, gràcies a l'ús del Cercle d'interacció, la capacitat d'anàlisi de situacions quotidianes - ja sigui a la zona d'harmonia, de conflicte o de divergència- per millorar les competències interpersonals i intrapersonals.

Alumnes de l'Escola La Vall al pati. FOTO: Cedida

 
Comentaris

Destaquem