El PSC de Sant Cugat insta al govern municipal a prendre mesures per la desinformació entorn a la modificació de la PIRMI

Els socialistes consideren que la modificació dels pressupostos per part de la Generalitat que afecten directament a la Llei de Renda Mínima d’Inserció s’ha fet de manera precipitada

El Partit dels Socialistes de Sant Cugat, davant la modificació dels pressupostos de la Generalitat que afecten directament sobre la Llei de Renda Mínima d’Inserció, insta al govern de la ciutat a demanar les preceptives explicacions al govern de la Generalitat de Catalunya, en relació al procediment que s’ha seguit i a la manca de comunicació en relació als tràmits adients i als municipis.

Igualment, els socialistes demanen que es faci un seguiment exahustiu de les persones prestararies del PIRMI a la ciutat, per tal de poder valorar cóm afecten els nous canvis establerts en la prestació de la Renda Mínima d’Inserció i quins mecanismes municipals s’establiran per tal de fer front a les noves situacions de risc social i econòmic dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat del Vallès.

Els PSC li exigeig al govern que “ajudi a resoldre qualsevol dubte i a establir mecanismes davant del retràs del cobrament que actualment s’està produint pel canvi de recepció de la prestació”.

A més, volen que s’identifiqui aquelles persones que especialment es troben en una sitiuació de vulnerabilitat essent el PIRMI la única manera de subsistir, oferint vestretes o altres modes de complementar l’ajut, si fos necessàri, mentre no són abonats.

Finalment, demanent al govern de CiU a Sant Cugat que li “demani al govern de la Generalitat de Catalunya que no crei confussió ni alarma social”, tot fent referència a un escrit de Carmela Fortuny adreçat a les persones afectades en el que els explica que “aquest any no serà acceptada cap més sol•licitud” per poder percebre la prestació.

La modificació pressupostaria

La modificació en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya d’enguany, que afecten directament sobre l’articulat de la Llei 10/1997 Renda Mínima d’Inserció (coneguda per PIRMI), han establert un seguit de nous requisits d’accés a la mateixa prestació que endureixen i delimiten la seva obtenció i la seva duració, sota el paraigua de primar el rigor de les demandes, i la justificació de la seva prestació.

Els PSC de Sant Cugat considera que “la implantació dels canvis establerts ha estat duta a terme de manera absolutament precipitada i amb molta improvització”, tot considerant que no hi ha hagut “un referent polític a qui demanar els aclariments i les explicacions pertinents”, considerant com a “molt greu” la “gran desorientació per part dels tècnics de l’ICASS que desconeixen gran part dels motius i dels procediments a seguir”.

Els socialistes lamenten que “la realitat de molts municipis, en aquests moments, denota el grau de confusió i la manca d’un lideratge clar per part de qualsevol dels dos departaments de la Generalitat de Catalunya, directament implicats en els nous canvis (Treball i Benestar i Familia)”. Així mateix, volen emfatitzar que, “a dia d’avui, molts usuaris encara no han rebut el preceptiu xec nominatiu i es troben, literalment, en la franja de risc social i econòmic i sense cap oportunitat de millora”.

En aquest sentit, consideren que “hagués estat necessari un contacte directe previ amb els referents municipals per tal d’establir quines anaven a ser les fases a seguir i la possible afectació als diferents serveis municipals de referència”, sense oblidar la necessitat d’establir “ mesures i recursos pel seu correcte afrontament”.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem