Canvis importants de mobilitat a Valldoreix

La rambla del Jardí passa a ser d’única direcció i el passeig del Nard serà doble sentit entre Av. Baixador i Rbla. del Jardí

L’EMD de Valldoreix eliminarà el doble sentit de circulació a la rambla del Jardí i el passeig del Nard recuperarà el doble sentit entre la rambla del Jardí i l'avinguda del Baixador. Els treballs per executar aquest canvis de circulació ja han començat.

 

Amb aquesta modificació, la voluntat del govern de l’EMD és la de millorar la mobilitat i la seguretat de la zona, atès que la rambla del Jardí se sumarà al carrer de Ramon Escayola com a vies de direcció única amb aparcaments i velocitat limitada 30km/h.

 

Al mateix temps s’està treballant des dels serveis tècnics de l’EMD per tirar endavant els expedients d’expropiació de la resta del carrer Nard, perquè en un futur proper aquest carrer pugui ser de dues direccions fins a Ramón Escayola.

Amb aquestes accions, el govern assegura que també es busca per part del govern afavorir l’ús de la bicicleta.

 
Comentaris

Destaquem