E-bikes i patinets elèctrics: l'explosió d'una nova mobilitat encara no regulada

Els Vehicles de Mobilitat Personal comencen a guanyar terreny en les ciutats, reduint la contaminació, però a la vegada plantejant riscos de convivència amb els vianants i la necessitat de regulacions

L'ús de patinets, monopatins, patins o bicicletes, amb especial rellevància en els patinets i bicicletes amb suport elèctric, s'ha convertit, des de fa mesos, en una tònica constant i creixent en la mobilitat en diferents ciutats i Sant Cugat no n'ha quedat al marge. La presència d'aquests vehicles ha augmentat considerablement a la ciutat en els darrers anys i per aquest motiu l'administració comença a plantejar-se implantar regulacions i ordenances per tal d'emmarcar una normativa referent a aquest tipus de transport.

Les dades de venda confirmen l'augment dels Vehicles de Mobilitat Personal amb suport elèctric (VMP)

La botiga de bicicletes elèctriques 'VAIC, la vida en bici' ha incorporat recentment, al mes de juliol, la venda de patinets elèctrics: "Vam veure que la demanda creixia i aleshores vam decidir incorporar els patinets elèctrics a la nostra venda", assenyalen des de la botiga. A més, també ha crescut amb escreix el nombre de vendes de bicicletes elèctriques: "Nosaltres ja vam obrir, ara fa 5 anys, amb la idea de vendre bicicleta elèctrica, però és veritat que en els últims mesos hem notat un fort augment en les vendes". Actualment, aquesta botiga ven unes 120 bicicletes elèctriques l'any, i té models que oscil·len des dels 900 fins als 7.000 euros. Pel que fa als patinets reconeixen que tot i que la demanda és forta, de moment la venda en botiga no arriba al nivell de les bicicletes, ja que han venut 6 patinets elèctrics des del mes de juliol. "El 90% de pertinents elèctrics es compren per internet", asseguren des de 'VAIC'.

Aquesta nova forma de mobilitat prové, segons els treballadors de 'VAIC', del nord d'Europa i, a poc a poc, s'està instaurant en ciutats de l'AMB, com Sant Cugat. A més, assenyalen els motius: d'una banda "la mentalitat i els hàbits de la gent estan canviant" i, per l'altre, "la millora de la xarxa ciclable i la implantació de la zona verda i la zona blava d'aparcament han fet que molta gent es replantegi la mobilitat", diuen.

VAIC és una botiga especialitzada en bicicletes elèctriques i patinets elèctrics. FOTO: Bernat Millet

VAIC és una botiga especialitzada en bicicletes elèctriques i patinets elèctrics. FOTO: Bernat Millet

Així doncs, tot i que 'VAIC' va obrir fa cinc anys i ja amb una filosofia que apostava per la bicicleta elèctrica, en els últims mesos han notat un augment de la demanda tant en bicicleta elèctrica com en patinet elèctric. I és que en els Vehicles de Mobilitat Personal sense suport elèctric (bicicletes, patinets o monopatins tradicionals) no s'ha viscut aquesta explosió.

A la botiga 'Cicles Cardona', que fa anys que és oberta al centre de Sant Cugat, asseguren que "sí que s'ha notat que pel carrer es veuen més patinets elèctrics", però que pel que fa a la venda de patinets o bicicletes convencionals no han experimentat "un creixement". En aquest sentit, el propietari de 'Cicles Cardona' explica que el que més es ven durant tot l'any són bicicletes, i que els patinets -sempre sense suport elèctric- es venen de forma més esporàdica i per temporades: "Els patinets els solem vendre per Nadal o en dates assenyalades", explica.

Una eina complementària al Transport Públic i interurbana

Si bé és cert que encara es poden veure més bicicletes o patinets convencionals que Vehicles de Mobilitat Personal amb suport elèctric, aquests segons estan menjant terreny a la mobilitat sostenible tradicional com a eina per, sobretot, arribar a la feina. A la plaça de Lluís Millet, just davant de l'estació d'FGC s'hi poden veure en hores d'entrada i sortida de la feina forces vehicles d'aquesta mena, i és que segons apunten els usuaris, es tracta d'una eina que es complementa amb el Transport Públic. "Utilitzo el patinet per anar de casa al tren i del tren a la feina", explica un usuari. A banda d'aconseguir una mobilitat menys contaminant, els VMP amb suport elèctric suposen també una oportunitat per guanyar temps: "El fet d'anar amb patinet elèctric em permet guanyar temps i trigo menys del que trigava a arribar a la feina", assenyala un altre usuari que també arriba a Sant Cugat amb FGC.

D'altra banda, si bé és cert que ja comença a haver-hi E-Bikes urbanes, la majoria d'aquestes són esportives i s'utilitzen, precisament, per fer esport. En aquest sentit, els usuaris de bicicleta urbans encara utilitzen la bicicleta convencional per fer els seus desplaçaments diaris i el que ha pres més força per aquesta mena de trajectes són els patinets elèctrics que, a banda d'utilitzar-se com a complement per al Transport Públic, són emprats també per santcugatencs que es desplacen per dins de la ciutat amb aquests vehicles, que poden arribar a una velocitat d'entre 20 i 30 km per hora: "Utilitzo el patinet per anar de casa a la feina. És un trajecte d'aproximadament 2 quilòmetres i em suposa molt còmode poder fer-lo amb el patinet", assegura un usuari que, a més, circula per la calçada: "El patinet agafa velocitat, així que vaig per on van els cotxes, ja que per la acera no podria anar tant de pressa, tot i que en els trams que hi ha carril bici, l'utilitzo", afegeix.

 

Els criteris de circulació per als VMP no estan encara regulats i, per això, es veuen per diferents espais de la ciutat. "Si hi ha carril bici l'utilitzo, però hi ha vegades que no n'hi ha i no em queda un altre remei que circular pel mateix lloc que els vianants, tot i que vaig amb més compte perquè és perillós", explica un usuari de monopatí convencional.

Les ombres dels VMP

Aquesta nova mobilitat presenta avantatges mediambientals i també suposa una nova manera d'entendre els desplaçaments per part dels usuaris, però per altra banda té els seus riscos. El fet que molta gent els utilitzi per anar del tren a la feina fa que en el centre peatonal de Sant Cugat hi hagin de conviure vianants, Vehicles de Mobilitat Personal, i algun vehicle motoritzat que hi entra de tant en tant, el que representa un conflicte d'espai i tràfic.

A finals de setembre, un nen de 4 anys va ser atropellat per un monopatí, tot i que convencional, al carrer de Bonaventura. Al topar amb el monopatí, el nen va caure de cara contra un pivot i va patir ferides a la cara, mentre el jove que pilotava el monopatí va marxar sense parar-se. El pare del nen va voler denunciar l'accident a la Policia Local, però la manca de regulació en relació als VMP li va fer impossible: "Vaig anar a la policia per col·locar una denuncia perquè estava molt empitat, allà em van dir que no podíen fer-hi massa, ja que no existeix una regulació per aquests vehicles", explica el pare del nen. Després de l'accident, el pare exigeix una regulació i una adaptació de la ciutat per fer segura la circulació d'aquesta mena de vehicles: "Jo vaig en bicicleta i tracto sempre d'utilitzar el carril bici, però a Sant Cugat no està ben implantat. Et diuen que hi ha 10 km de xarxa ciclable, però no està ben connectada i hi ha espais molt perillosos. S'ha de regular bé tota aquesta qüestió i millorar l'estat del carril bici", afegeix el pare del nen atropellat.

A més, assegura que aquest accident va ser un fet puntual, però que hi ha riscos que pugui tornar a passar: "Arran de l'accident he parlat amb veïns i veïnes sobre la temàtica i la majoria coincideixen en la preocupació amb el tema. Per aquí passen la tira de vehicles d'aquesta mena a una alta velocitat, hi ha persones caminant i de tant en tant entren cotxes i motos. No és una circulació segura", explica.

Els vianants conviuen amb els Vehicles de Mobilitat Personal. FOTO: Bernat Millet

Els vianants conviuen amb els Vehicles de Mobilitat Personal. FOTO: Bernat Millet

L'AMB comença a treballar en aquesta línia

Si bé és cert que encara no existeix una regulació municipal, l'Ajuntament de Sant Cugat ja es planteja començar a introduir normatives en les ordenances referents als patinets, monopatins i bicicletes, sobretot en els VMP amb suport elèctric. De fet, l'augment d'aquesta mena transport ja comença a modificar la mobilitat i, per això, diferents municipis que formen part de l'AMB, entre els quals hi ha Sant Cugat, van demanar a l'Àrea Metropolitana un estudi per començar a treballar en la implantació de regulacions, de forma conjunta i coherent en tota l'àrea de l'AMB.

Per això, el 2 d'octubre l'Àrea Metropolitana de Barcelona va presentar als 36 municipis que en formen part un seguit de recomanacions per ordenar la circulació de bicicletes, patinets i altres Vehicles de Mobilitat Personal amb suport elèctric, per incloure en les ordenances de cada municipi.

En aquest sentit, Antoni Poveda vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB va valorar el creixement d'aquesta nova manera d'entendre el transport: "Estem en un moment en què estan apareixent noves formes de mobilitat i és imprescindible ordenar l'espai públic per tal que tothom hi pugui conviure". A més, va valorar també els trets positius d'aquests vehicles: "S'ha de promoure la mobilitat sostenible, per disminuir els efectes generats pels vehicles més contaminants", va afegir Poveda en la presentació d'aquestes recomanacions.

Les recomanacions de l'AMB

Segons l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per regular la circulació d'aquests tipus de vehicle cal fer dues divisions. D'una banda els vehicles sense suport elèctric (ginys sense motor com patins, patinets i monopatins) i, per l'altre els vehicles que compten amb suport elèctric. Dins d'aquest segon grup, l'AMB també fa una altra classificació, en la qual inclou 6 modalitats de VMP diferents. Són aquests:

 • (VMP Tipus A) Rodes, plataformes i patinets elèctrics de mida més petita i lleugers.
 • (VMP Tipus B) Plataformes i patinets elèctrics de mida més petita i lleugers.
 • (VMP Tipus C0) Cicles de més de dues rodes, per a ús personal no lucratiu, assimilable a una bicicleta.
 • (VMP Tipus C1) Cicles de més de dues rodes destinats a una activitat econòmica.
 • (VMP Tipus C2) Cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies.
 • (VMP Mobilitat Reduïda) Cadires de rodes, mòduls de mobilitat personal acoblables a cadires de rodes i cicles.

Si bé és cert que l'AMB reconeix 6 tipus de Vehicles de Mobilitat Personal amb suport elèctric diferenciats, a l'hora de fer les recomanacions per incloure en les normatives, ho fa només utilitzant la primera divisió, és a dir, una normativa per a vehicles sense suport elèctric i una altra per a vehicles amb suport elèctric.

Hi ha molts tipus de patinets elèctrics. FOTO: Bernat Millet

Hi ha molts tipus de patinets elèctrics. FOTO: Bernat Millet

Recomanacions per a una regulació en la circulació de vehicles sense suport elèctric:

 • No poden circular per la calçada i ho faran preferentment per les vies ciclistes respectant el sentit de circulació establert.
 • L'edat mínima permesa per circular per vies ciclistes situades a calçada és de 12 anys.
 • Els menors de 12 anys i persones adultes que els acompanyin poden circular per espais reservats per a vianants com voreres, andanes i passejos.
 • Han de circular amb precaució i evitar posar en perill la resta d'usuaris de la via, i no han de fer malbé els equipaments tant públics com privats.
 • No poden ser arrossegats per altres vehicles.
 • No poden fer acrobàcies i jocs d'habilitat fora de les àrees destinades a tal efecte o en cas de talls temporals de la via per al desenvolupament d'esdeveniments, prèvia autorització municipal.
 • No poden circular amb auriculars ni utilitzar el mòbil.
 • No poden circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues.

Recomanacions per a una regulació en la circulació de vehicles amb suport elèctric:

 • L'edat mínima permesa per utilitzar-los és de 16 anys.
 • Cal que circulin preferentment per les vies ciclistes i que respectin el sentit de la circulació establert.
 • Han de circular amb precaució i evitar posar en perill la resta d'usuaris de la via.
 • No poden circular amb auriculars ni utilitzar el mòbil.
 • No poden circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues.

La intenció de l'Ajuntament de Sant Cugat

L'Ajuntament de Sant Cugat va ser una de les administracions que va demanar aquestes recomanacions a l'AMB. Ara, després que s'hagin entregat a cada consistori, seran els ajuntaments els que, seguint la línia marcada, faran una regulació que introduiran en les ordenances municipals. En el cas de Sant Cugat, la idea de l'equip de govern és reunir-se amb la Taula de Mobilitat, presentar als membres de la taula les recomanacions de l'AMB i, a partir d'aquí, establir una estratègia conjunta per impulsar una normativa que reguli la circulació d'aquests vehicles. "La nostra intenció és convocar la Taula de Mobilitat al novembre per veure com es poden adaptar les recomanacions de l'AMB a les ordenances de Sant Cugat", assenyala la tinenta d'alcaldia de Presidència, Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Cristina Paraira.

Tot i això, ja fa un temps que l'Ajuntament treballa en aquesta direcció: "Al mes de febrer ja vam començar a tractar el tema de com regular la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal, i hem estat treballant amb l'AMB en la creació d'aquestes recomanacions", assegura Paraira que, de totes maneres, explica que l'objectiu és fer una regulació comuna en tots els municipis de l'AMB, però "cada ciutat i poble haurà de fer la seva ordenança, tenint en compte les característiques i particularitats de cada lloc", diu la tinenta d'alcaldia.

Segons afirma al TOT Sant Cugat, la Taula de Mobilitat es convocarà per al mes de novembre, amb l'objectiu de treure les conclusions pertinents sobre com implantar les recomanacions de l'AMB en les ordenances que, segons assenyala, volen que es facin aviat.

 
Comentaris

Destaquem