A concurs la gestió del Bar-Restaurant del Casalet de l'EMD de Valldoreix

La Junta de Veïns de l'EMD de Valldoreix del mes de juliol ha aprovat les condicions del contracte de licitació per la gestió del Bar-Restaurant del Casalet de l'EMD de Valldoreix

L'EMD de Valldoreix treu a concurs la gestió del Bar-Restaurant del Casalet de l'EMD de Valldoreix. La contractació serà de 4 anys, prorrogable d'any en any fins a un màxim de 6 més, essent el termini total màxim de deu anys comptant el contracte inicial i les seves pròrrogues i s’estableix com a règim econòmic de la concessió un cànon del què s’estableix com a base mínima de licitació 450 euros més IVA mensuals, que s’incrementarà cada any segons l’IPC.

 

A més, la Junta de Veïns ha aprovat també el plec de clàusules tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir en el procediment la contractació de la concessió del servei del bar. Els sol·licitants tenen temps fins al 20 de setembre.

El concurs i les seves bases es publicaran al perfil del contractant de l’EMD de Valldoreix.

 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?