Aturades 24 modificacions del PGM que comportaven importants canvis a la Floresta

S'iniciarà un procés de treball en el marc de les comissions informatives pertinents i s'obirà també un procés de debat veïnal per avaluar l'abast i la conveniència d'aquestes modificacions

La modificació urbanística a la Floresta que va aprovar, de manera inicial, el Ple del dia 20 d'octubre de 2014, ha estat aturada aquest 20 de juliol amb una nova moció aprovada per totes les forces polítiques amb representació al Ple. La moció, segons Ramon Piqué, de la CUP-PC, “és una aposta pel diàleg, i un exemple de la manera de fer en aquest tipus de qüestions”.

El govern de CiU fa marxa enrera d'aquesta manera amb la proposta inicial que va plantejar a l'octubre per sotmetre aquesta a un procés de debat veïnal. Tantmateix, el Ple ha acordat iniciar un procés de treball en el marc de les comissions informatives pertinents per tal d'avaluar l'expedient. Es reconsiderarà, per tant, l'abast i la conveniència de la modificació i, si escau, es farà una nova aprovació inicial.

A què afectaven aquestes modificacioms

La modificació proposada pel govern municipal –un total de 24 modificacions– comportava canvis importants, amb pèrdua i privatització de zones verdes i increment de sòl edificable

  • 10.234 metres quadrats menys de parcs i jardins

  • 755 metres quadrats menys de Parc Forestal

  • 780 metres quadrats menys d'espais destinats a vialitat i protecció de sistemes

  • 1.200 metres quadrats menys d'equipaments i habitatges per a joves (eliminació total)

  • 1.289 metres quadrats més de zones verdes en rieres

  • 4.527 metres quadrats més en sòl privat edificable

  • 7.325 metres quadrats de zones verdes públiques passen a ser privades

Unes modificacions que segons Ramon Borda, de la Floresta Parla, haurien beneficiat "les elits urbanístiques" de la Floresta.

Alguns dels projectes que hauran de ser revaluats amb aquesta aturada del procediment administratiu de la modificació del PGM són la ubicació d'habitatge protegit a la Floresta, que es preveia fer darrere les cases dels mestres; la millora dels accessos de l'escola El Pinar; i el nou ús que es pretén donar a una parcel·la del carrer Sagalà per tal que l'escola Tretzevents pugui dur a terme la seva activitat.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem