Dignificar les polítiques socials, un dels reptes del Govern Municipal

L'Ajuntament de Sant Cugat vol dignificar i visibilitzar l’àmbit de les polítiques socials com a dret de ciutadania

L'Ajuntament de Sant Cugat va presentar el darrer dilluns 27 de juliol durant el Ple Municipal el seu Pla d'Actuació Municipal 20-23, un pla que compta amb 8 objectius estratègics per part de l'ens municipal, d'entre els quals destaca l'objectiu de dignificar i visibilitzar l’àmbit de les polítiques socials com a dret de ciutadania.

En aquesta línia l'equip de govern proposa en aquest PAM tot un seguit d'actuacions que giren al voltant de l'execució de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte de la COVID-19 en l’àmbit de les polítiques socials, la seva diginificació, la tarificació social, polítiques d'infància, joventut, envelliment actiu i persones amb discapacitat, cobrir dèficits en la xarxa d’equipaments d'infància, joventut i envelliment actiu i el reforç a les polítiques de cooperació.

Ho vol fer a través d'una sèrie d'actuacions que "deixin enrere l’assistencialisme" per garantir a totes les comunitats que integren la ciutat els seus drets socials.

Mesures COVID-19

El pla contempla en aquest sentit una partida pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquesta crisi sanitària, i de les seves conseqüències a la població.

Contempla a més la dotació d’un fons d’emergència social, plans de rescat social per a persones vulnerables per a cobrir necessitats bàsiques.

El Govern de la ciutat avançarà cap a la possible implementació d’una renda bàsica municipal com a complement d’altres possibles d’àmbit supramunicipal, com la “Renda Garantida o ingresso mínimo vital” del Govern de l'Estat.

Vol també establir suports econòmics a famílies afectades per la COVID-19 a través d’un xec per a gastar al teixit comercial de Sant Cugat.

El PAM adopta a més el compromís del govern municipal d'augmentar la dotació pressupostària per reforçar el servei d’atenció domiciliària i promou la posada en marxa del programa de servei de menjars a les persones “àpats a Domicili” i residències parcialment desateses pel confinament o baixa dels seus empleats.

Es donarà suport logístic en matèria de distribució de lots de menjar cedits per supermercats i banc d’aliments per pal·liar la possible crisi alimentària pel confinament.

Es contractarà personal de reforç per a la gestió i serveis assistencials dependents de serveis socials.

Es constituirà i reforçarà un Servei per combatre l’aïllament i la soledat social, dirigit especialment a la gent gran i es reservarà  una provisió econòmica per transport adaptat i desplaçament de residències a hotels del municipi com el que es va fer durant els mesos de confinament.

Es crearà també un bitllet especial de transport pels professionals dels serveis essencials per facilitar el seus desplaçaments en transport públic.

Dignificar, visibilitzar l’àmbit de polítiques socials i impulsar una nova estratègia d’inclusió i lluita contra la pobresa

Les mesures d'aquest àmbit volen dotar a l’Ajuntament de més recursos humans i econòmics, destinant un 10% a polítiques socials.

S'establirà també una nova ubicació de l’àrea de Drets socials i igualtat, s'elaborarà el Pla d’Inclusió Social i Lluita contra la pobresa, s'elaborarà una Guia de serveis i ajudes a les persones, es potenciarà els serveis d’acollida, igualtat i mediació comunitària, es convertiran els ajuts socials en programes concrets i s'aproparà l’esport a les persones en situació de vulnerabilitat, a banda de reforçar l’Oficina de Suport Jurídic a la Ciutadania.

Implementar la tarifació social en els serveis municipals

En aquest àmbit s'aplicaran criteris de tarifació social als serveis, tributs, taxes i preus públics, s'implementarà el “carnet renda” i s'implementarà la tarifació social a totes les activitats municipals que siguin de pagament.

Desenvolupar una perspectiva transversal en les polítiques de cicle de vida i de suport a la infància, joventut, envelliment actiu i persones amb discapacitat

S'impulsaran polítiques de cura, cicle de vida i salut, on es reservarà una provisió econòmica per transport adaptat i desplaçament de residències cap a hotels del municipi, com ha passat durant els mesos de confinament, es crearà un espai coordinació inter-àrees per treballar transversalment i es desplegaran programes centrats en la promoció de la salut, sobretot entre els pre-adolescents i adolescents.

Es promouran polítiques d’infància, on es vol posicionar Sant Cugat com a Ciutat de la Infància –UNICEF-,  s'atorgaran les beques de serveis socials per a infància en situació de vulnerabilitat, es realitzaran casals d’estiu municipals de caire pluridisciplinari com els que s'han fet aquest estiu, s'elaborarà un nou Pla d’Infància, s'augmentaran les places  de 0 a 3 anys a les Escoles Bressol municipals, es crearà un espai de criança 0 a 3 anys, s'Impulsarà l’observatori de la infància i l'adolescència a Sant Cugat i es crearà la Taula d’Infància.

Es fomentaran també polítiques de joventut, on es procurarà elaborar un nou Pla de Joventut, introduir la figura dels educadors de carrer, redefinir l’Oficina Jove, reforçar les accions de cultura, d’esports i d’oci nocturn alternatiu adreçades a joves, aprovar el Pla de Prevenció de Drogues i Pantalles, elaborar una estratègia comunicativa pròpia de joventut, ampliar l’educació sexo-afectiva als instituts i implementar campanyes de sensibilització, crear el Servei Municipal de Joventut, dotar la ciutat d’espais per a ús juvenil, reforçar la comunicació entre l’Ajuntament i el col·lectiu jove, fomentar l’esperit crític com a eina emancipadora del col·lectiu jove i realitzar l’audiència pública anual jove.

S'impulsaran polítiques per a l'envelliment actiu i gent gran com  implementar programes per afavorir l’envelliment actiu o promoure la prescripció social.

Es promouran també polítiques per a les persones amb discapacitat per garantir activitats per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i TEA i l’accés a totes les activitats i serveis municipals a totes les persones amb discapacitat i diversitat funcional.

Cobrir dèficits en la xarxa d’equipaments a cicle de vida (infància, joventut i envelliment actiu)

Aquest àmbit vol potenciar els Espais Joves amb la creació dels Espais Joves a Les Planes i La Floresta, l'impuls d'un equipament de segones oportunitats, habilitar un espai per al Taller Jove Natura, potenciar els equipaments municipals i biblioteques com a espais de trobada i construir una residència assistida i centre de dia per a gent gran.

Reforçar les polítiques de cooperació descentralitzada al desenvolupament

Aquest àmbit pretén destinar de forma progressiva l’1% dels tributs a cooperació descentralitzada al desenvolupament, definir i aplicar criteris de cooperació ètica i comerç just per part de l’ajuntament i ampliar els projectes de cooperació al desenvolupament ciutat-ciutat.

Tot això l'equip de govern municipal ho proposa  per convertir Sant Cugat en un referent en garantia social, posant èmfasi en el cicle de vida i el suport a la infància, la joventut i l'envelliment actiu.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem