El feminisme i la mirada LGTBI, protagonistes del nou Pla d'Igualtat de Sant Cugat

Sant Cugat desplegarà més de 140 accions per avançar cap a la igualtat de dones i persones LGTBI

Sant Cugat disposa d'un nou Pla d'Igualtat amb l'objectiu d'eradicar totes les formes de desigualtat i avançar cap a una societat més "justa, diversa i feminista". El Ple Municipal ha aprovat el document, que recull 145 accions en àmbits com l’atenció a les dones i persones LGTBI, la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, l’espai públic, l’esport, l’habitatge, l’educació o la participació política i social. Amb un horitzó fins al 2025, la principal novetat és l'aposta per incorporar les perspectives feministes i LGTBI.

Núria Gibert: "La igualtat no ha estat aconseguida, encara romanen les dinàmiques que perpetuen les desigualtats"

"La igualtat no ha estat aconseguida, encara romanen les dinàmiques que perpetuen les desigualtats", ha denunciat la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Núria Gibert, que denunciava també que "perviu una cultura d'agressions sexuals i violència de gènere". A més, ha enumerat algunes de les desigualtats existents com l'escletxa salarial, la pobresa i precarietat que afecta les dones o la infrarepresentació d'aquest col·lectiu.

El pla s'ha elaborat a partir d'un procés participatiu en el qual han participat la ciutadania i entitats, a més de tècnics municipals. Un dels fets que es destaca des del govern és la participació de tots els departaments de l'Ajuntament, amb la voluntat d'imprengar totes les polítiques públiques de la mirada feminista i per la igualtat.

Acord unànime per la igualtat

El Pla d'Igualtat ha comptat amb el suport de tots els partits polítics de l'Ajuntament de Sant Cugat. "El nostre grup està convençut que calen polítiques d'igualtat", ha assenyalat la regidora de Junts per Sant Cugat, Sandra Casat, que afegia: "Estem totalment a favor del pla, responen a unes necessitats reals que vivim a la nostra societat".

Tot i això, Núria Gibert ha retret a l'anterior govern que no es complissin els anteriors plans d'igualtat i ha destacat la importància que aquests documents no acabin en un calaix. "Parlem de feminisme i és relativament senzill, però després no hi ha cap acció. S'hi han de posar recursos i gent", ha afegit. Sandra Casat ha volgut reivindicar que hi havia "molta feina feta" i ha demanat un "reconeixement" al que s'havia fet anteriorment.

Les accions del pla

El document està dividit en deu eixos principals, que contemplen les diferents accions a desenvolupar:

 • Reforç de l’àrea de feminismes i de les accions de sensibilització, transversalització i atenció a dones i persones LGBTI.
  • Promoció de la creació d’un espai fixe de participació de les entitats de dones, feministes i LGBTI.
  • Incorporació de criteris d’igualtat de gènere al conjunt de les subvencions de l’Ajuntament.

  • Organització de tallers de sensibilització sobre masculinitats no hegemòniques.

 • Prevenció i abordatge de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies.
  • Implementació del Protocol Municipal d’abordatge de les violències sexuals als espais d’oci, incorporant-hi la perspectiva LGBTI.

  • Reforç de la capacitat de detecció de les LGBTI-fòbies.

  • Implementació de campanyes de sensibilització sobre les violències masclistes.

 • Coeducació en l’àmbit educatiu i del lleure
  • Potenciació i ampliació dels tallers de promoció de la igualtat de gènere.

  • Organització de formacions sobre coeducació i perspectiva de gènere i LGBTI a les educadores i educadors de les 8 escoles bressol municipals.

  • Incorporació a les formacions perspectiva de gènere i LGBTI al sector del lleure promogudes al municipi de temes vinculats a la coeducació, la perspectiva LGBTI i la prevenció de violències masclistes.

 • Igualtat i no discriminació en l’àmbit laboral i corresponsabilitat en les cures
  • Foment de serveis de suport a l’autoorganització de les treballadores de la llar.

  • Organització d’accions de millora de l'ocupabilitat de les dones.

  • Dotació de més escoles bressol públiques al municipi.

 • Salut integral i esport no discriminatori i divers
  • Elaboració d’un pla de prevenció i promoció de la salut posant èmfasi en la perspectiva de gènere i LGBTI.

  • Organització de xerrades i tallers de promoció dels drets sexuals i reproductius de les dones cis, lesbianes, bisexuals i persones trans.

  • Suport i assessorament a les entitats en l'elaboració de plans d'igualtat i protocols d'assetjament.

 • Comunicació municipal amb perspectiva de gènere i LGBTI, cultura diversa i transformadora i comerç sensibilitzat
  • Elaboració d’un butlletí periòdic municipal sobre Feminismes i LGBTI.

  • Establiment a les biblioteques del municipi de fons específics o “punts liles” i “arc de Sant Marti”, amb llibres i revistes sobre feminismes, diversitat sexual...

 • Igualtat de dones i persones LGBTI en la participació política i social del municipi
  • Organització de formacions periòdiques i aterrades per a les organitzacions en violències masclistes i LGBTIfòbies i per incorporar la perspectiva feminista.

 • Accés a un habitatge digne
  • Revisió i ampliació de criteris de discriminació positiva en els serveis d’atenció a l’exclusió residencial i l’emergència habitacional, per tal de donar resposta, entre altres, a les problemàtiques habitacionals específiques que pateixen les persones trans.

 • Perspectiva de gènere i LGBTI en el cicle de vida: joves i persones grans
  • Treball en col·laboració amb el sector de l’oci per un oci no heteronormatiu i per la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual

  • Realització de tallers específics sobre gènere i LGBTI al Consell d’Infants i el Consell de Joves.

 • Espai públic amb perspectiva de gènere
  • Millora en la planificació urbana com a conseqüència dels resultats de les marxes exploratòries realitzades.

  • Posar en marxa actuacions específiques en el disseny de la ciutat com evitar murs i racons, generar zones de jocs infantils, fomentar espais més transparents per facilitar la visibilitat dels infants, promoure habitatges amb espais comuns i elements compartits i cercar punts crítics en temes d’enllumenat.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem