Llum verda perquè les persones amb pocs recursos no tributin les ajudes

Els diferents grups municipals han decidit unànimement promoure ajudes perquè les persones amb pocs recursos no hagin de tributar les ajudes en la renda de les persones físiques

El plenari de Sant Cugat ha arribat a l'acord de què les persones amb pocs recursos estiguin exemptes de tributar les ajudes econòmiques en la renda de les persones físiques (IRPF) a causa de l'actual crisi econòmica causada per la COVID-19, en una moció presentada al Ple Municipal del dilluns 18 de maig.

D'aquesta manera, i tenint en compte que actualment hi ha molts pensionistes que estan cobrant pensions que queden per sota del llindar de pobresa, els grups municipals han acordat que l'Ajuntament de Sant Cugat sol·liciti a tots els partits amb representació parlamentària que s'esclareixi aquest concepte i que s'impulsin les modificacions legals necessàries per equiparar el mateix reconeixement del dret de família nombrosa i monoparentals en l'àmbit autonòmic, a totes les famílies amb situació d'ajuda.

A més, com que aquestes ajudes han de declarar-se en l'IRPF, fet que obliga a presentar la declaració de la renda, i després de verificar que altres ajuntaments de la resta de l'Estat espanyol, com és el cas de l'Ajuntament de Màlaga que gaudeix d'un Reglament d'Ajudes que ofereix ajudes per al pagament de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI) a persones residents del seu municipi en especial situació de necessitat, el plenari ha decidit que el departament jurídic de l'Ajuntament de Sant Cugat verifiqui la diferència de criteri amb l'Ajuntament de Màlaga.

 
 
 
Comentaris

Destaquem