Sant Cugat reserva el 40% de les noves places de la Policia Local per a dones

Actualment, el 8% dels agents de la Policia Local de Sant Cugat són dones

L’Ajuntament de Sant Cugat reservarà el 40% de les noves places d'agents de Policia Local per a dones. "L'Ajuntament aposta per avançar cap a una major feminització del cos de la Policia Local, ja que actualment tan sols el 8,2% d’agents que hi treballen són dones", exposa el Consistori en un comunicat. 
 
Per aquest motiu ha incrementat fins al topall màxim la reserva de places dirigides a dones en processos de selecció d’agents de la Policia Local. Fins ara en aquests processos la reserva era del 25% i a partir d’ara s’incrementarà fins al 40%, el màxim permès per la llei.

Convocatòria per cinc nous policies

Aquesta mesura ja s’ha començat a aplicar a la nova convocatòria per a 5 places d’agents de la Policia Local, de les quals 2 estan reservades només a dones. Les inscripcions a aquesta convocatòria està oberta fins al 23 de maig.

Més info: Nova problemàtica amb la falta d'efectius de la Policia Local de Sant Cugat  

“La Policia Local és un col·lectiu que tradicionalment ha estat molt masculinitzat. Volem ajudar a canviar aquesta tendència i incorporar-hi més dones, per tal que el cos representi encara millor la ciutadania a la qual vol servir i protegir", argumenta el tinent d'alcaldia de Seguretat del govern de Junts i Esquerra, Bernat Picornell (ERC), que considera que el 8,2% de dones del cos policial "és un percentatge massa baix que no reflecteix ni de bon tros la realitat com a societat”.  

Els requisits per ser policia local a Sant Cugat

Les bases de la convocatòria per la selecció de cinc nous agents de la Policia Local de Sant Cugat estableixen els requisits que han de tenir els aspirants:

  • Tenir ciutadania espanyola.
  • Haver complert 18 anys i no haver complert l’edat de jubilació forçosa.
  • Títol de batxillerat, tècnic o una altra d'equivalent o superior.
  • Estar en possessió del certificat de nivell B2 de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent. Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de llengua catalana haurà de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell B2.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions.
  • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
  • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes.
  • Certificat negatiu d’antecedents penals per delictes sexuals.

 

Un cop admesos, els aspirants hauran de passar una prova de cultura general i actualitat, un prova de coneixements d'un temari concret, una prova psicotècnica, una prova de català i una prova física. 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem