contingut promocionat
SANT CUGAT CONSULTING Logo

 

 

Entra en vigor el nou sistema de cotització dels autònoms

Els autònoms cotitzaran en funció dels ingressos reals i no amb una base triada

El passat 1 de gener va entrar en vigor el nou sistema de cotització dels treballadors autònoms que cotitzaran en funció dels ingressos reals i no amb una base triada voluntàriament com succeïa fins ara. El càlcul dels ingressos reals que s’utilitzen per a fixar la base de cotització es basa en els rendiments nets (RN) a declarar a l’Agència Tributària anualment.

Un sistema que tindrà una regularització anual

En els supòsits d’haver cotitzat per una base de cotització superior o inferior a la corresponent conforme als rendiments nets anuals, es preveu un sistema de regularització anual.

En finalitzar l’any, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) comprovarà les dades declarades a l’AEAT i de ser l’import declarat superior al declarat, el que suposaria haver cotitzat per una BC inferior a la deguda, la TGSS d’ofici calcularà l’import que correspondria i la diferència haurà de ser abonada fins a l’últim dia del mes següent a la notificació.

Un sistema similar al dels treballadors per compte d’altri

Aquest nou sistema de cotització per treballadors per compte propi s’assembla en major part al qual s’aplica a treballadors per compte d’altri, que depenen totalment dels seus ingressos nets per extreure el percentatge de cotització directament de les seves nòmines’, assenyala Pep Gil, responsable del departament jurídic de Sant Cugat Consulting, un despatx de referència al Vallès en l’àmbit de la gestió, la fiscalitat i el dret d’empresa, que afegeix que ‘els treballadors autònoms tindran la possibilitat de canviar de tram cada dos mesos, amb un total de sis canvis durant l’any per adaptar la cotització a les previsions d’ingressos a cada època de l’any i de la seva activitat professional’.

Tots els dubtes resolts a Sant Cugat Consulting

A Sant Cugat Consulting, despatx ubicat a l’avinguda Corts Catalanes, 8, tens al teu abast professionals especialitzats que et poden ajudar en resoldre tots els dubtes sobre la nova cotització dels treballadors autònoms i altres temes relacionats amb la gestió, la fiscalitat i el dret d’empresa.

Solucions integrals per a les empreses del Vallès. FOTO: Cedida

 
Comentaris

Destaquem