contingut promocionat
mutua logo

El cribratge, el millor mètode per prevenir el càncer de mama

El Centre Mèdic Mútua General de Catalunya proporciona serveis especialitzats per la detenció precoç del càncer de mama

El càncer de mama és un problema que malauradament és freqüent en les dones d'arreu del món i que augmenta de manera molt progressiva. Segons les darreres estimacions una de cada vuit dones patirà càncer de mama al llarg de la seva vida. Les estadístiques de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) declaren que cada vegada hi ha més casos amb un augment anual d'1% i el 2%. A Espanya anualment se'n diagnostiquen 26.000 casos nous, que suposen 71 casos diàriament i 3 casos nous per hora. Es pot dir que els resultats són alarmants i que encara es desconeixen les causes del càncer de mama, però es pot afirmar el 82,8% dels casos es curen. Això suposa que les autoritats sanitàries aposten cada vegada més pels tractaments de prevenció, és a dir, el cribratge. 

Tal com explica El Dr. Joan Salvia especialista en diagnòstic per la imatge del Centre Mèdic Mútua General de Catalunya, el paper important de la detenció precoç del càncer de mama. Aconsella fer una exploració anualment i biennalment des dels 40 anys fins als 75 anys, que és el període on més riscos hi ha. Expressa que el cribratge és la detecció del càncer de mama en les seves fases inicials. Les proves que es realitzen són les mamografies, les ecografies i les ressonàncies magnètiques per fer una visualització profunda que no és visible per als ulls.

 

 300x250 cul

 

 

Elements a tenir en compte per una prevenció precoç:

1. L'autoexploració sistemàtica de les mames i fer un seguiment de les sensacions que et transmeti. Pren-te amb calma l'examen periòdic de les mames, al llit, a la dutxa i, per descomptat, davant del mirall, completament relaxada i sense presses.

2. Conèixer les teves mames és un element clau. Si en una autoexploració sents alguna sensació anòmala, és important acudir de manera ràpida als especialistes. Cal estar al corrent de si surten bonys inusuals, inflamacions, dolors o canvis de textures de la pell.

3. Cal tenir en compte que el càncer de mama no té un sol tipus, es pot presentar de diferents formes i cada cos reacciona diferent. Poden aparèixer més o menys agressius, en diferents parts del pit i tenint un ritme de creixement desigual. Cada cas és únic. 

4. No tots els càncers són hereditaris. Se sol acostumar a parlar de què si hi ha algun familiar que pateix o ha patit un càncer tens més probabilitat de patir un. És veritat en alguns casos, però el càncer de mama té component genètic molt baix. 

5. La prevenció. És l'element més clau de tots. Com s'ha expressat abans, moltes dones es recuperen del càncer de mama, la gran part pels diversos tractaments com els programes de cribratge establerts, proves d'imatge, com les mamografies, les ecografies i les ressonàncies magnètiques. 

Si tens algun dubte sobre els tractaments i cribratge per a la detenció precoç consulta Interès Mutu

 
Comentaris

Destaquem