Connectem amb les persones

La Diputació de Barcelona ofereix suport a tots els municipis en la defensa dels drets dels consumidors

La Diputació de Barcelona fomenta polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats, i treballa perquè tothom pugui viure en condicions d'autonomia, benestar i seguretat.

En aquest marc, ha desplegat el pla de xoc contra la pobresa, dotat amb 15MEUR anuals, que inclou el programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica, amb l’objectiu de reduir les despeses d’electricitat, aigua o gas. Es realitzen unes 1.200 auditories anuals.

També ofereix el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH), amb més de 40 punts d’atenció a les comarques barcelonines que donen servei a 305 municipis i que fins ara han atès unes 5.500 famílies amb problemes de sobreendeutament hipotecari o de lloguer.

En una altra línia de suport als municipis, la corporació ajuda a enfortir els serveis socials d’atenció domiciliària i, en concret, el Servei Local de Teleassistència i els arranjaments d’habitatges per afavorir l’autonomia personal, la seguretat i l’accessibilitat al domicili.

El Programa d’arranjament d’habitatges inclou reformes als habitatges de les persones grans més vulnerables. Actualment, 177 ajuntaments participen al programa, que fan entre 1.500 i 2.000 arranjaments per any.

La Diputació de Barcelona dona suport als ajuntaments per millorar els serveis d’atenció a les persones

El Servei Residencial d'Estades Temporals i Respir, situat al Recinte Mundet de Barcelona, és un programa d'atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per raons d'edat o discapacitat intel·lectual. Aquest servei ofereix 182 places per a gent gran amb dependència, 32 per a persones amb discapacitat intel·lectual i 36 per a urgències a la vellesa.

Així mateix, la corporació ofereix suport a tots els municipis en la defensa dels drets dels consumidors, tant els que tenen oficina de consum (77 oficines municipals i 7 de comarcals), com als 224 que no en tenen, a través de les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor(UMIC). Aquestes oficines donen consells sobre com estalviar en les factures d'aigua, gas o electricitat, i atenen consultes relacionades amb les clàusules abusives en contractes hipotecaris, telecomunicacions i empreses de telefonia mòbil.

Servei de Teleassistència FOTO: Diputació de Barcelona

Servei de Teleassistència FOTO: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona també treballa per garantir l’atenció a la infància i adolescència en risc, fent prevenció de les drogodependències i millorant l’atenció especialitzada a adolescents i joves.

Accions, totes elles, que posen en valor la diversitat, promouen la convivència i defensen els drets civils. Perquè la Diputació de Barcelona connecta amb les persones més del que t’imagines!

Més de 85.000 persones usuàries del Servei Local de Teleassistència

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona es presta, actualment, a més de 85.000 persones usuàries en col·laboració amb els ajuntaments de la demarcació (excepte la ciutat de Barcelona). La previsió és que a l’any 2020 s’arribi a 100.000 persones.

 
Comentaris

Destaquem