contingut promocionat
Torres & associats L

 

Les diferents classes de testaments

Atorgar el testament és un acte de molta responsabilitat i del que en deriven drets i obligacions pels hereus

Quan parlem de testaments hem de saber que en poden haver-hi de dues classes: el que s'atorga en un sol acte davant de notari hàbil per a actuar al lloc de l'atorgament i el que s'atorga en forma hològrafa, és a dir, per escrit de puny i lletra del testador seguint uns requisits que comentarem en posteriors articles.

Cal tenir en compte que, a Catalunya, no són vàlids els testaments atorgats exclusivament davant de testimonis. En la interpretació del testament, hom s'ha d'atenir plenament a la veritable voluntat del testador, sense haver-se de subjectar necessàriament al significat literal de les paraules emprades. Les clàusules ambigües o fosques s'interpreten en sentit favorable a llur eficàcia, comparant les unes amb les altres, i si hi ha una contradicció irreductible, no és vàlida cap de les que pugnen substancialment entre elles. Les disposicions inintel·ligibles es consideren no formulades.

Drets i obligacions pels hereus

En els casos de dubte, les disposicions que imposen qualsevol càrrega s'interpreten restrictivament. Considerem que atorgar el testament és un acte de molta responsabilitat i del que en deriven drets i obligacions pels hereus, és per això que sempre recomanem als nostres clients que no es tracta de canviar uns noms d'un model sinó que cal meditar les conseqüències, tant en l'ordre civil com sobretot fiscals, a l'hora de planificar la successió. El departament de dret successori de Torres & Associats Advocats està a la seva disposició per ajudar-los a prendre la millor decisió.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem