contingut promocionat

 

 

Logo

 

Com fer la divisió d'una propietat a mitges?

El problema sorgeix quan uns volen vendre i els altres no

És bastant freqüent que els titulars d’un immoble no es posin d’acord en la venda. En el nostre codi civil no existeix l’obligació de continuar amb una indivisió immobiliària.

El problema sorgeix quan uns volen vendre i els altres no, o quan no existeix el consens en els elements essencials del contracte amb el preu. Quan no existeix un criteri unànime, la millor solució és anar per la via judicial, presentant una demanda en la qual se sol·liciti la divisió.

Si un s’oposa, haurà de pagar els costos del judici, fet que en la pràctica força a què s’arribi a un acord en la majoria de casos. Si no és així, el judici seguirà endavant i es dictarà sentencia i es procedirà a la venda de la finca en subhasta pública amb la intervenció de licitadors estranys, i es repartirà el preu en proporció a la quota de cadascun.

Si us trobeu en una circumstància així, des de Glòria Rovira Advocats et faran un estudi per trobar la solució més bona pel conflicte. 

 

 
Comentaris

Destaquem