El Collserola i el Turó de Can Mates, les escoles més demanades a les preinscripcions

Les 12 escoles públiques de Sant Cugat han rebut 615 sol·licituds d'inscripcions, 40 més de les places que s'ofereixen

L'escola Collserola i el Turó de Can Mates han estat els dos centres educatius que més sol·licituds han rebut per a les preinscripcions d'alumnes de P3 per al curs 2017-18. 

En concret, el Collserola n'ha rebut 70, i el Turó de Can Mates, 69, el que suposa que cada centre ha rebut 20 sol·licituds més de les places que ofereixen, que són 50. 

Pel curs 2017-2018, Sant Cugat comptarà amb una dotzena d'escoles públiques que ofereixen un total de 575 places de P3. Totes, menys la Floresta, disposaran de dues línies amb 25 alumnes cadascuna. La xifra total de sol·licituds ha estat de 615, 40 sol·licituds per sobre de l'oferta total.

Dels 12 centres educatius públics del municipi, 7 han rebut més sol·licituds que places tenen. Fet que suposa que, 75 infants no podran anar a l'escola triada en primera opció pels seus pares. D'altra banda, les 5 escoles restants no han rebut tanta demanda com places ofereixen, fet que permetrà a totes les famílies que les han demanat en primera opció, tenir plaça.

Entre les 5, sobren 36 places, les quals, s'ompliran amb els 75 infants restants que no podran anar a la primera opció. Tot i això, continuaran faltant 39 places. Que, a més, caldrà sumar tots aquells infants que han triat una escola concertada com a primera opció i no podran entrar ni en aquesta ni en cap altra de les concertades. 

En aquest cas, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha explicat al TOT Sant Cugat que fins que no se sàpiga l'oferta final de places, que serà el dia 30 de maig, així com la llista definitiva d'alumnat admès i alumnat en llista d'espera, no es pot prendre cap decisió de si cal obrir alguna línia nova a algun dels centres educatius. Tot i això, i tenint en compte la forta demanda, tot apunta al fet que caldrà obrir dos o més cursos bolet. 

Sol·licituds presentades

Escola Places disponibles Sol·licituds Diferència

Catalunya

50 60 10
Collserola 50 70 20
Ferran i Clua 50 37 -13
Gerbert d'Orlhac 50 47 -3
Joan Maragall 50 45 -5
La Flroesta 25 27 2
Pi d'en Xandri 50 61 11
Pins del Vallès 50 49 -1
Turó de Can Mates 50 69 19
L'Olivera 50 56 6
Ciutat d'Alba 50 58 8
La Mirada 50 36 -14
TOTAL 575 615 40

 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem