Història de la Masia de Can Majó

La propietat d’aquesta masia ha passat al llarg dels anys de pares a fills

La masia de Can Majó té una llarga història al darrere, ja que, tot i estar documentada des del segle XV (concretament des de l’any 1469), la tradició oral podria situar-ne els orígens ni més ni menys que al segle XII.

 

La propietat d’aquesta masia ha passat al llarg dels anys de pares a fills, seguint el tradicional sistema d’heretament català a través del qual l’hereu heretava les propietats, i la resta de germans (anomenats cabalers o fadristerns) rebien compensacions econòmiques i es dedicaven a professions liberals, es casaven amb hereus o pubilles d’altres masos o, fins i tot, emigraven a Amèrica a buscar-se la vida. Aquest sistema es duia a terme amb la finalitat de mantenir la unitat del patrimoni familiar, que en aquella època es basava en una economia de subsistència, fet que normalment no afavoria l’acumulació de grans capitals.

 

En el cas de la família propietària de la masia, la institució de l’hereu es manté encara avui en dia, essent una de les poques masies que hi ha a la zona de l’àrea metropolitana de Barcelona que la conserven. Així doncs, la família Rosàs-Majó ha estat la propietària de la finca ininterrompudament (a excepció de la Guerra Civil, període en què quedà confiscada), passant-la de pares a fills. El nom històric de la masia ha sigut sempre Can Majó, provinent del cognom de la família.

 

No obstant això, el cognom es perdé quan la pubilla Montserrat Majó i Mas es casà amb l’hereu de la família Rosàs, Albert Rosàs i Macià, l’any 1901, d’aquí el seu nom actual de Masia Rosàs. La masia fou habitada fins a l’any 1940, i utilitzada pels propietaris com a centre de materials de construcció fins a principis dels anys setanta, moment en què quedà abandonada. Això l’anà deteriorant fins a arribar a un estat de conservació delicat. Malgrat això, l’any 1986 decidiren apostar per restaurar-la íntegrament amb la finalitat de convertir-la en un espai dedicat a la celebració d’esdeveniments.

 

De fet, la Masia Rosàs representa un dels llocs més coneguts i emblemàtics per celebrar casaments a la nostra ciutat.  Fou gràcies a aquesta aposta arriscada que aquesta masia tradicional pogué recobrar tota la seva esplendor, especialment retornant-li el color de la façana, decorada amb uns esgrafiats geomètrics i un rellotge de sol que havien quedat desdibuixats.

Què hi veiem a la fotografia?

A la fotografia de principis del segle XX hi podem observar Can Majó amb la muntanya de Montserrat al fons. Al davant de la masia s’hi poden veure una gran quantitat de vinyes, ja que havia estat un important centre productor de vi abans de l’arribada de la fil·loxera a finals del segle XIX. 

 
Comentaris

Destaquem