La despesa en material escolar dels catalans

La despesa dels catalans està per sota de la mitjana de l'estat espanyol

La despesa mitjana dels catalans en equipament escolar per la tornada a l’escola d'aquest setembre se situarà en 209 euros, segons dades d'un estudi de l'observatori Cetelem. Això significa un 13% menys que la mitjana espanyola i un 7% menys que el declarat el 2016. És a dir, els catalans preveuen gastar menys per l'inici d'aquest curs escolar.

Segons l’informe, el 63% dels catalans enquestats pensa gastar el mateix en aquestes compres estacionals, enfront del 59% de la mitjana estatal que creu que mantindrà la despesa.

Amés, un 25% preveu destinar un major pressupost a les compres per la tornada a l’escola, un increment de set punts percentuals respecte a l'any anterior, mentre que la mitjana espanyola se situa en el 26%.

D'altra banda, el 12,7% dels enquestats contempla gastar menys en la compra d'equipament escolar, sent el material, els llibres i les agendes escolars els tres productes amb major demanda entre tots els enquestats.

L'estudi s'ha realitzat a través d'una enquesta online a 1.000 persones de sis comunitats autònomes: Catalunya, País Basc, Madrid, País Valencià, Galícia i Andalusia.

 
Comentaris

Destaquem