La població de Sant Cugat creix en 40.000 habitants en 20 anys

Sant Cugat és, amb diferència, la ciutat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que ha viscut un increment més gran de població en %

Sant Cugat superava la barrera dels 90.000 habitants durant l'any 2018, i la població en el tancament del 2019 ja és de 91.006 habitants. Aquesta tendència de creixement ha estat constant des de l'any 1999, quan Sant Cugat tenia un total de 50.529 habitants, 40.477 menys que ara, la qual cosa representa que la població del municipi que hi havia fa 20 anys és el 44,8% de la que hi ha actualment, una proporció molt més elevada que la del creixement de les ciutats del voltant i, inclús, molt per sobre de la que han viscut les 4 capitals de província (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

Cal destacar també el fet que el creixement percentual de població que ha viscut Sant Cugat des del 1999 duplica amb escreix el creixement total que ha viscut Catalunya, que ha passat de 6.147.717 habitants als 7.619.494 que hi havia en el tancament del 2019, segons dades de l'IDESCAT. La població del país, doncs, ha crescut en un 23,9%, que contrasta amb el 80% que ha crescut Sant Cugat.

 

Comparativa amb altres ciutats

El percentatge d'increment de la població de Sant Cugat fa que la ciutat sigui la que més hagi crescut de tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona entre les que tenen més de 75.000 habitants. De fet, la proporció de creixement és tal que gairebé duplica la de la segona que més ha crescut, Rubí (39%) i la de la tercera, Terrassa (33,1%). Mataró, per exemple, ha crescut un 24,2%, i Manresa un 21,3%. Dins d'aquesta classificació, les que més lluny estan del creixement que s'ha viscut a Sant Cugat són l'Hospitalet de Llobregat (6,6%), Sant Boi de Llobregat (6,3%) i Cornellà de Llobregat (10,3%). D'altra banda, una de les ciutats de més de 75.000 habitants de l'AMB ha patit una pèrdua de població respecte al 1999, Santa Coloma de Gramenet, que té un 1,4% menys d'habitants que ara fa 20 anys.

 

De fet, per fer-se una idea, l'any 1999 Sant Cugat tenia 50.529 habitants i pel que fa a la població, el municipi era més petit que algunes ciutats que ha acabat sobrepassant en els darrers 20 anys, és el cas Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, i Manresa. En valors absoluts, Sant Cugat ha viscut un increment de 40.477 habitants, i en només 20 anys ha passat a ser la 12a ciutat amb més població de Catalunya, la 8a de la província de Barcelona i la 3a del Vallès Occidental, per darrere de Sabadell i Terrassa.

 

El creixement (1999-2019) per períodes

Si bé és cert que l'any 1999 el creixement de la població respecte a l'any anterior (1998) va ser sostingut, similar al d'altres ciutats properes i a la mitjana del país, l'any 2000 la ciutat va viure el primer gran creixement en habitants, i és que va tancar l'any amb gairebé 6.000 habitants més dels que la que hi havia dos anys abans. Altres ciutats com Terrassa, Cerdanyola o Rubí van tenir un creixement més moderat en aquest període.

Només 3 anys més tard, el 2003, Sant Cugat ja havia crescut en més de 9.000 habitants respecte a l'any 1998, mentre que la resta de ciutats seguien amb un creixement de població molt més pausat. Si bé és cert que el ritme de creixement de la població es desaccelera durant els pitjors anys de la crisi econòmica, Sant Cugat seguia incrementant el seu nombre d'habitants de forma notable durant aquest període. L'any 2008 ja era un de 26.000 habitants més que l'any 1998, i 4 anys més tard, l'any 2012, gairebé 35.000.

Ja en els darrers anys, Sant Cugat ha viscut una disminució progressiva del ritme de creixement, i des del 2013 fins al 2019 no hi ha hagut cap any que hagi superat els 2.000 habitants d'increment de població respecte a l'anterior.  Amb tot, Sant Cugat va experimentar la seva explosió de creixement de població en la primera dècada del 2000, i és que l'any 2010 ja havia crescut gairebé en 31.000 habitants respecte a l'any 1998. Del 2010 al 2019, doncs, el nombre d'habitants del municipi ha crescut en 10.000 habitants.

 
 
Comentaris

Destaquem