La preinscripció escolar ja té data

Afecta els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria

La preinscripció escolar dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria es podrà realitzar del 13 al 24 d'abril, també a Sant Cugat del Vallès. Un calendari que ha fet públic el Departament d'Ensenyament, i que suposa una reducció del calendari del procés de preinscripció gairebé un mes, des que la família presenta la sol·licitud fins que coneix el centre en el qual ha obtingut la plaça, d'acord amb la petició reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa.

El fet de començar la preinscripció més tard en relació al curs anterior també permetrà la disminució de les incidències causades per peticions d'alumnes nouvinguts o altres que es trobin en situacions de canvis, com per exemple, canvis de localitat de residència.

La reducció del procés no afecta la durada del termini de preinscripció –que es manté amb aproximadament els mateixos dies que l'any passat-, ni tampoc al de matriculació de les famílies.

Novetat als ensenyaments postobligatoris

Enguany s'incorpora, com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d'FP, que comporta la possibilitat de formular telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc caldrà aportar documentació en paper d'aquelles dades de què l'Administració ja disposi. Es tracta del primer pas en el repte de l'Administració electrònica i l'entrada necessària en el procés de preinscripció.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem