La guia de les 12 escoles públiques de Sant Cugat

Repàs a les 12 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Cugat del Vallès

El 29 de març comencen les preinscripcions escolars pel curs 2019-20, segons el calendari provisional publicat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Per facilitar tota la informació a les famílies, el TOT recull les 12 escoles públiques de primària i infantil de Sant Cugat.

Més info: Portes obertes als centres educatiu públics de Sant Cugat

Escola Catalunya

"Som una escola pública, laica i catalana. La nostra fita és la formació integral de l’alumne, el seu desenvolupament en els àmbits emocional, físic, intel·lectual i artístic. Tenint en compte la dimensió individual i social de l’alumne, volem fomentar una educació basada en el respecte a un mateix i als altres. Volem ser una escola que aprèn, que reflexiona i que es qüestiona sobre la pràctica diària. Entenem l’escola com una comunitat participativa, que suma i reconeix els esforços de tothom, plural i democràtica".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 8.45 a 16.15h
 • Acollida matinal: de 7.45 a 8.45h
 • Activitats extraescolars: de 16.15 a 17.45h

 

Ubicació: Camí de Sant Cugat al Papiol, 140. Mira-sol

Contacte: 93 589 8203 - www.escola-catalunya.cat

Escola Ciutat d’Alba

"L’escola Ciutat d’Alba és una escola pública jove, laica i catalana, que centra el procés d’ensenyament i aprenentatge en l’infant i en les seves necessitats. Som una escola compromesa amb l’entorn, que es planteja l’aprenentatge dels valors democràtics i humans a partir de l’experiència i que entén l’educació com una construcció compartida, a partir de la confiança, exploració, afectivitat i comunicació".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 8.45 a 16.30h
 • Acollida matinal: de 7.45 a 8.45h.
 • Acollida de tarda: de 16.30 a 18h.
 • Activitats extraescolars: de 16.45 a 18h.

 

Ubicació: Carrer de Pere Ferrer, 5. Can Mates

Contacte: 93 576 4033 - www.escolaciutatdalba.cat

Escola Collserola

"L’escola és un espai privilegiat per al creixement personal i social. “Som diversos i som únics”. Situem l’infant en el centre de l’aprenentatge, respectant els temps i els processos de cadascú. Ens acompanyen uns espais de recerca pensats per a la comprensió del món, oberts, provocadors... que permeten a l’infant sentir-se encuriosit per descobrir i investigar noves propostes d’aprenentatge. Comptem amb uns professionals entusiasmats, amb un objectiu comú: aconseguir que els nostres infants aprenguin i evolucionin activament des de la felicitat, la creativitat i el pensament reflexiu".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 9 a 16.30h.
 • Acollida matinal: de 7.45 a 9h.
 • Activitats extraescolars: de 16.30 a 18h.

 

Ubicació: plaça d'Abat Donadeu. Can Magí.

Contacte: 93 589 8478 - www.escolacollserola.cat

Escola Gerbert d’Orlhac

"Som una escola acollidora i oberta a tota la comunitat educativa que potencia l’educació integral de l’infant: en valors i emocions, en capacitats i competències, des de la interculturalitat, socialment i digitalment. Amb una metodologia enfocada a les intel·ligències múltiples i treball cooperatiu.Projectes destacats: la USEE i l’aula multisensorial; la música i la dansa, l’art plàstic. La lectura diària en tres llengües, educació física en anglès, converses interculturals i English volunteers. El gaudi de l’hort com a espai d’aprenentatge. L’ús pedagògic de pantalles tàctils i tauletes. Apps diverses (Padrins, Matematiquem...)".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 9 a 16.30h.
 • Acollida matinal: de 7.45 a 9h.
 • Activitats extraescolars: de 16.30 a 18h.

 

Ubicació: carrer de J. V. Foix, 34. Coll Favà.

 

Contacte: 93 583 6713 / 93 589 5381 - blocs.xtec.cat/gerbertdorlhac/la-nostra-escola/

Escola Jaume Ferran i Clua

"Som una escola pública, catalana i arrelada al medi. Ens proposem aprendre a ser, a conèixer, a fer i a conviure fomentant l’autoestima, la cooperació i la tolerància. Apostem pel compromís, el respecte i el treball conjunt de tota la comunitat educativa. Incorporem la llengua anglesa en l’àrea d’educació artística: Visual Arts and Music. Prioritzem el desdoblament del grup classe a partir de la singularitat de cada alumne i potenciem el plurilingüisme. Fomentem els valors, l’educació emocional i la resolució de conflictes amb projectes com ara Escolta’m i el Programa TEI per a la prevenció de l’assetjament escolar".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 9 a 16.30h.
 • Acollida matinal: de 7.45 a 9h.
 • Activitats extraescolars: de 16.30 a 18h.

 

Ubicació: carrer del Brollador, 5. Valldoreix.

Contacte: 93 589 6662 / 93 589 6663 - www.agora.xtec.cat/escolajaumeferraniclua/

Escola Joan Maragall

"Els infants són el centre d’atenció del nostre treball pedagògic, metodològic i organitzatiu. La nostra pedagogia integral i integradora en tots els àmbits pretén formar nens i nenes autònoms i responsables, que tinguin il·lusió per aprendre i que se sentin orgullosos d’ells mateixos. Ens basem en l’aprenentatge significatiu i funcional que afavoreix la motivació, la participació, el treball en grup, la reflexió, el diàleg i el sentit crític. Combinem el treball sistemàtic amb el treball per projectes. Ens adaptem a les necessitats educatives de cadascun dels nostres alumnes amb un treball conjunt amb l’equip psicopedagògic".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 9 a 16.30h.
 • Acollida matinal: de 8 a 9h.
 • Activitats extraescolars: de 16.30 a 18h.

 

Ubicació: passeig de la Creu, 1-5. Centre de Sant Cugat del Vallès.

Contacte: 93 589 8586 - www.escolajoanmaragall.com

Escola La Floresta

"A l’Escola La Floresta volem acompanyar el creixement dels nens i nenes des de la vessant emocional, social i competencial. El nostre repte és formar persones capaces d’interactuar amb el món actual, desenvolupant les capacitats tant intel·lectuals com físiques, afectives, artístiques i creatives, de relació i comunicació. Per fer-ho, entenem l’escola com una comunitat educativa vinculada al barri, on cadascun dels sectors (infants, mestres i famílies) té un paper fonamental per poder assolir els objectius que ens proposem".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 8.45 a 16.15h.
 • Acollida matinal: de 7.45 a 8.45h.
 • Extraescolars: de 12.15 a 14.45h i de dilluns a dijous de 16.15 a 17.45h.

 

Ubicació: Camí Can Pagan. La Floresta

Contacte: 93 589 8677 - www.escolafloresta.com

Escola La Mirada

"La nostra escola va néixer amb dos grups de P3 el setembre de 2016. Som una escola amb una mirada competencial, globalitzadora i inclusiva que treballa utilitzant diferents metodologies: espais d’aprenentatge, projectes, anglès des de P3, hort, gestió de les emocions, intel·ligències múltiples, etc., sempre creant un ambient confortable, atractiu i motivador, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge dels infants. Una escola oberta i propera a les famílies amb un
equip humà implicat".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 9 a 16.30h.
 • Acollida matinal: de 8 a 9h.
 • Activitats extraescolars: de 16.30 a 18h.

 

Ubicació: Avinguda de la Clota, 3. Volpelleres.

Contacte: 93 707 6770 - www.agora.xtec.cat/esc-lamirada-santcugat

Escola l’Olivera

"Consolidada com l’escola del barri de Volpelleres, és una escola oberta, participativa i inclusiva, que entén la diversitat com a font d’aprenentatge. A través de diferents metodologies, projectes i activitats significatives, es potencia que l’infant sigui el protagonista del seu creixement personal, emocional i que adquireixi les competències que li permetin adaptar-se i ser crític amb la realitat canviant, valorant el seu origen i context social. Claustre crític i en constant formació. L’escola inclou desdoblaments de grups que afavoreixen l’atenció a les necessitats individuals i la relació entre iguals".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 9 a 16.30h.
 • Acollida matinal: de 7.45 a 9h.
 • Activitats extraescolars: de 16.30 a 18h.

 

Ubicació: Passeig Mare de la font, 2-10. Can Mates.

Contacte: 93 674 2726 www.escola-olivera.org

Escola Pi d’en Xandri

"Orientem la mirada cap als nens i nenes del segle XXI. Pretenem que tots els infants del nostre centre se sentin una peça clau, activa i imprescindible en el procés d’aprenentatge que entre tots estem construint. Els nens i nenes han de gaudir de la vida escolar. La nostra metodologia pedagògica s’orienta cap al treball cooperatiu i amb un enfocament del coneixement que dóna prioritat a les competències transversals: d’autonomia i iniciativa personal i emprenedoria. La competència digital també està present i forma part del procés que vincula el nostre alumnat amb la seva realitat més propera".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 8.45 a 12.15h i de 15 a 16.30h.
 • Acollida matinal: de 8 a 8.45h.
 • Activitats extraescolars: de 16.30 a 18h.

 

Ubicació: Carrer de Santa Teresa, 61. Eixample.

Contacte: 93 589 4201 - www.xtec.cat/escola-pidenxandri

Escola Pins del Vallès

"Som una escola on l’aprenentatge es fonamenta en l’experimentació, l’observació, els descobriments i els coneixements dels alumnes, desenvolupant la curiositat, l’interès i l’autonomia, considerant imprescindible les emocions i els valors. Del projecte educatiu, destaquem l’ús de les tecnologies i de les diferents metodologies. És bàsic el nostre projecte mediambiental (hort i granja), l’aprenentatge de les llengües i el foment de la lectura. Treballem per una educació integral i una bona comunicació família i escola".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 9 a 17.30h.
 • Acollida matinal: de 7.30 a 9h.
 • Activitats extraescolars: de 16.30 a 18h.

 

Ubicació: Volpelleres, 51. Coll Favà-Volpelleres.

Contacte: 93 589 7812 - www.pinsdelvalles.cat

Escola Turó de Can Mates

"Té com a objectiu principal afavorir una educació integral adreçada a formar persones amb eines de treball, capacitat expressiva, un bagatge de coneixements, criteri propi, valors humans i compromís amb el món que els tocarà viure. Aquest projecte global s’articula entorn de cinc eixos transversals que donaran suport i sentit a totes les actuacions del centre: educació emocional i valors; desenvolupament de les TAC (tecnologies de l’aprenentatge i coneixement); metodologies múltiples i compartides; treball per projectes; eix artístic i educació mediambiental".

Horari:

 • De dilluns a divendres: de 9 a a 12.30h i de 15 a 16.30h.
 • Acollida matinal: de 7.45 a 9h.
 • Activitats extraescolars: de 16.30 a 18h.

 

Ubicació: Carrer de Josep Irla, 50. Can Mates.

Contacte: 93 590 0203 - agora.xtec.cat/ceip-turocanmates

Més informació
 
Comentaris

Destaquem