Les sorprenents característiques físiques, químiques i biològiques de l'aigua

L'aigua està present en un 70% del nostre organisme, convertint-se així en una molècula imprescindible per a realitzar diferents funcions vitals

Insípida, incolora i inodora, així és l'aigua, una molècula simple formada per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. L'origen de la vida, el dissolvent universal i el compost més abundant en el nostre planeta, l'aigua es presenta com a una substància essencial en la nostra vida, ja sigui per a realitzar les nostres funcions vitals, per a la higiene o inclús per a la indústria. Amb tot, la seva capacitat per generar ponts d'hidrogen per unir-se amb altres molècules d'aigua la fa imprescindible en el funcionament del nostre organisme.

 

Sorea B


Una unió de molècules molt singular


La regla de l'octet en química és la tendència dels àtoms per completar els seus darrers nivells d'energia. Amb això, l'àtom d'oxigen que formarà la molècula d'aigua busca unir-se amb dos hidrògens gràcies a un enllaç covalent, un enllaç que permet compartir els electrons de l'última capa dels elements per així completar aquest darrer nivell d'ambdós.

Un cop creada la molècula, l'atracció electroestàtica de la càrrega positiva dels àtoms d'hidrogen d'una molècula d'aigua i la càrrega negativa de l'oxigen d'una altra, permet la unió d'ambdues molècules mitjançant ponts d'hidrogen, uns ponts que requereixen molta energia per ser trencats, condicionant el seu alt punt d'ebullició (100 °C), de fusió (0 °C) i elevant la seva calor específica.


Les 3 funcions vitals de l'aigua


Funció termoreguladora: l'elevada calor específica generada pels ponts d'hidrogen converteix l'aigua en un amortidor tèrmic que impedeix variacions brusques de temperatura. Així doncs, té una alta conductivitat tèrmica que permet la distribució ràpida i regular de la calor corporal, evitant diferències brusques de temperatura entre les diferents zones del cos i afavorint la transferència de calor a la pell per a ser evaporada.

Funció estructural: d'altra banda, aquesta capacitat amortidora de l'aigua, generada pels ponts d'hidrogen, permet que els òrgans i ossos no pateixin quan freguen entre ells, relliscant suaument i evitant així friccions. A més, gràcies al gran contingut d'aigua en els teixits, permet que aquests siguin elàstics i flexibles evitant així que es quedin rígids.

Funció de transport de substàncies: l'aigua és el principal ingredient de la sang i gràcies a la seva capacitat de dissolvent, en ella es dissolen moltes substàncies, com vitamines o minerals, que són transportades a les cèl·lules. A més, la majoria de reaccions metabòliques es produeixen en ambients aquosos, com és el cas de les reaccions catabòliques (aquelles que alliberen energia), tan importants per a la digestió.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem