contingut promocionat
ALERTIS BROK

 

 

Per què necessites una assegurança de bicicleta?

L'assegurança de la llar pot ser insuficient quan pateixes un accident de bicicleta

La bicicleta és un mitjà de transport saludable que cada cop té més usuaris. Una tendència que és generalitzada a les principals ciutats d'arreu i que està fent créixer la xarxa de carrils bici per garantir-ne la seguretat. A Sant Cugat hi ha més de 40 quilòmetres de carril bici i l'objectiu de l'actual govern és ampliar-la a més de 50 quilòmetres. No obstant això, encara que els carrils bici reduiran la sinistralitat no evitaran que continuïn havent-hi accidents. En aquests casos, l'assegurança de bicicletes seguirà sent imprescindible.

És obligatòria l'assegurança de bicicletes?

La llei no obliga a contractar una pòlissa específica per a bicicletes, però els usuaris de bicicleta són més vulnerables i estan més exposats a una caiguda, un xoc o qualsevol altre accident. De fet, l'augment d'accidents està provocant que la Direcció General de Trànsit (DGT) s'estigui plantejant un permís específic per a bicicletes i una assegurança obligatòria.

Què cobreix aquesta assegurança?

Les assegurances de bicicletes cobreixen la responsabilitat civil (danys materials i personals a tercers en un accident), assistència fora de casa, danys, robatoris i despesa mèdica i defensa jurídica.

Precisament, la cobertura de responsabilitat civil és el principal valor de contractar aquest tipus d'assegurança, ja que no és habitual que això ho cobreixi l'assegurança de llar.

Per tant, si vols circular tranquil o tranquil·la amb la teva bicicleta, necessites una assegurança específica per a aquest medi de transport.

Alertis Brok, al teu costat en cas d'accident amb la teva bicicleta

Alertis Brook és una corredoria d'assegurances que t'ofereix la millor opció per a l'assegurança de la teva llar, cotxe i també de la bicicleta.

Confiar en l'experiència d'una corredoria d'assegurances com aquesta permet contractar la millor oferta possible d'entre les millors empreses d'assegurances.

Si vols evitar imprevistos amb la teva bicicleta, contracta la teva assegurança amb Aletis Brook.

T'assessoren i t'ajuden a protegir els teus interessos FOTO: Cedida

 
Comentaris

Destaquem