contingut promocionat
Torres Associats l

 

 

Novetats fiscals de l'impost de successions i donacions a Catalunya

Torress & Associats ha detectat un augment de la preocupació per aquest impost en l'àmbit testamentari a causa de la COVID-19

L'any passat el Parlament de Catalunya va aprovar una reforma de l'impost de successions i donacions a Catalunya en un context on, per la COVID-19, ha augmentat la preocupació per aquest impost en l'àmbit testamentari.

Per aclarir dubtes, informem dels principals canvis. Informació que es pot ampliar en una consulta a Torres & Associats.

L'1 de maig de 2020 van entrar en vigor importants modificacions de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de l'Impost sobre Successions i Donacions, i s'incrementa la quota a pagar.

Amb aquests canvis es reintrodueixen els coeficients multiplicadors per al patrimoni preexistent per als grups I i II de parentiu (cònjuge, ascendents i descendents), que s'aplicaran a partir de quantitats superiors a 500.000 euros.

Es modifica també el règim de bonificacions en quota:

  • Al grup I, fins a 100.000 euros, es continua aplicant una bonificació íntegra del 99%, que es va reduint fins al tram de 3.000.000 euros, on la bonificació és del 20%.
  • Al grup II la bonificació és del 60% fins a 100.000 euros i es va reduint fins al referit tram de 3.000.000 euros, on ja no es podrà aplicar la bonificació.
  • Es canvia la regla de manteniment relativa a la reducció del 95% aplicable a l'adquisició mortis causa dels béns del patrimoni cultural, equiparant al tractament previst per a les donacions d'aquest tipus de béns.

Per aclarir qualsevol tema sobre l'impost de successions i donacions a Catalunya o qualsevol altre assumpte, podeu adreçar-vos a Torres & Associats.

TORRES & ASSOCIATS ADVOCATS

 
Comentaris

Destaquem