contingut promocionat
Logo HUGC

 

 

Pautes per un retorn segur a l'escola

La Covid-19 fa que el retorn a l'escola s'hagi de fer amb mesures per evitar la transmissió

Aquesta setmana i amb l'inici del curs escolar, encetem una etapa amb incerteses, en la que és molt important que els nens puguin tornar a l'activitat educativa. "És responsabilitat de tots prendre les màximes mesures de seguretat en la prevenció de la Covid-19, i segur que amb l'esforç de tots podem seguir endavant en la cura, l'educació i el desenvolupament dels infants", explica Pere Sala, cap de Pediatria de l'HUGC.

És necessari restablir les activitats escolars de forma presencial en compliment del dret dels nens i adolescents a l'aprenentatge i a la socialització, com a necessitats bàsiques per al seu desenvolupament psicosocial, educacional i la salut. Associacions científiques i autoritats sanitàries han desenvolupat plans per minimitzar el risc de transmissió a les escoles i evitar la disseminació de la malaltia en els diferents àmbits i grups d'edat. Per això és molt important que estudiants, pares i personal docent siguin molt conscients i responsables en seguir les recomanacions i mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut per un retorn segur. A banda de totes les mesures que es prenen dins de l'àmbit de l'escola, el Dr. Pere Sala, cap de Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya ens dóna unes pautes en referència a un retorn segur a l'escola amb la implicació de tots:

-Conèixer el protocol que aplicarà l'escola

-Compartir i explicar als fills les normes de l'escola per evitar al màxim la transmissió de la malaltia

-Tenir molt present, i recordar als fills, la importància de les mesures de prevenció personal (distanciament físic, higiene de mans i ús de mascareta). Als fills se'ls ha d'explicar el benefici d'aquestes pautes perquè així les puguin incorporar en el dia a dia:

 

  • Mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres en els moments d'entrada i sortida a l'escola per evitar contacte amb altres pares i alumnes
  • Portar la mascareta des del moment de sortir de casa i al sortir l'escola. És obligatori l'ús pels nens a partir dels 6 anys, recomanable en nens entre 3 i 6 anys, sempre supervisats per un adult i no recomanable en menors de 3 anys.
  • Higiene de mans: És una de les mesures més efectives per preservar la salut i és molt important tenir l'hàbit de rentar sovint les mans als nens, sigui amb aigua i sabó o bé amb solucions hidroalcohòliques, especialment abans de sortir de casa i a la recollida dels nens a l'escola.

- Els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles.

- És imprescindible evitar que un alumne amb símptomes de malaltia vagi a l'escola. És responsabilitat dels pares no portar el nen a l'escola si presenta símptomes compatibles amb malaltia COVID-19 com febre (temperatura > 37,5 °C), símptomes catarrals amb tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea..., o de qualsevol altre quadre infecciós. Tampoc poden anar a l'escola els nens que estan en aïllament per diagnòstic de la Covid-19 ni aquells que estan en període de quarantena domiciliaria per haver tingut un contacte estret amb alguna persona diagnosticada o amb símptomes compatibles amb Covid-19.

- Els pares han d'estar localitzables per si es detecta algun símptoma de malaltia al seu fill durant l'estada a l'escola, per poder anar a recollir-lo i seguidament consultar amb el pediatre.

- És important tenir presents altres mesures de prevenció de malalties infeccioses, com tenir el calendari vacunal actualitzat abans de la reincorporació a l'escola i en aquesta temporada de tardor-hivern assegurar la vacunació antigripal als nens amb patologies cròniques que tenen un major risc de patir complicacions per la grip.

 
Comentaris

Destaquem