contingut promocionat
TORRES & ASSOCIATS, ADVOCATS

Quins són els passos a seguir a l'hora de fer un testament?

És molt important tenir en compte quina repercussió fiscal reportarà als hereus, atès que en funció del grau de parentesc

Són moltes les precaucions que prenem a la nostra vida diària que repercuteixen en el futur, però deixem de banda altres que son tant o més importants, com és regular la nostra successió en cas de decés. El testament és la figura que ens permet fer-ho, i ens dona la tranquil·litat de: nomenar qui seran els futurs propietaris dels nostres béns evitant que s'adjudiqui el patrimoni de forma diferent a la qual voldríem (està previst a la normativa catalana i variarà en funció de l'estat civil del difunt). També regula conflictes entre fills, germans o altres parents.


Els beneficiaris poden realitzar els tràmits successoris amb major facilitat que si no existís, etc. Per realitzar un testament és necessari i primordial:

a) Saber quina és la nostra voluntat, per nomenar hereus.

b) Quina distribució volem realitzar dels nostres béns presents i futurs.

c) Conèixer les repercussions fiscals que suposarà dita futura successió. 

d) Qui tindrà dret a reclamar la legítima; entre altres qüestions que s'han de tenir en compte.


És molt important tenir en compte quina repercussió fiscal reportarà als hereus, atès que en funció del grau de parentesc, etc., serà menor o major l'import a pagar, podent afectar econòmicament el caudal de l'herència. El nostre departament de dret successori els pot assessor en aquesta important decisió.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem