Regeneració d’aigua, o com donar nous usos a aquest recurs

La reutilització permet donar nous usos a l’aigua un cop s’ha sanejat a les depuradores o estacions de regeneració

Les aigües residuals de bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona arriben a la depuradora del Prat, on es tracten per poder-se abocar al mar. Ara, amb l'entrada en funcionament de l'estació de regeneració, una instal·lació vinculada a la depuradora el Prat, s'apliquen uns tractaments addicionals a l'aigua.

D'aquesta manera, es poden donar nous usos a l'aigua abans no arribi al mar, com per exemple, injectar-la a l'aqüífer del Baix Llobregat per evitar que hi entri aigua de mar i garantir-ne la qualitat. L'objectiu és reduir la dependència hídrica que l'àrea metropolitana té de rius com el Ter, i disposar de mesures alternatives en cas d'episodis de sequera.

Reserva estratègica

"L'aqüífer és una reserva estratègica en períodes de sequera, perquè en cas de necessitat podem utilitzar l'aigua emmagatzemada. Si no fos per l'aigua que s'obté de l'estació de regeneració, s'hi hauria d'injectar aigua de boca", assegura Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB.

 
garfic amb

L'aigua regenerada també pot reintroduir-se al Llobregat a l'altura de Molins de Rei. En aquest cas, l'aigua recorrerà 7 quilòmetres riu avall abans no torni a ser tractada per potabilitzar-la i fer-la apta per al consum humà.

Aquest supòsit només es donarà quan el nivell dels embassaments estigui per sota del 25% i l'ACA decreti l'estat d'excepcionalitat. Un grup de dotze experts assegurarà els paràmetres de l'aigua si són òptims per als usos que se li donen i dissenyarà el full de ruta que ha de permetre que l'aportació d'aigua regenerada al Llobregat es faci de manera contínua, i no només en casos d'excepcionalitat o emergència per sequera.

“Amb la planta de regeneració completem el cicle de l’aigua i aprofitem un recurs que tenim a l’abast en comptes d’abocar-lo al mar”

2.000 litres per segon

Àlex Prada, responsable de sanejament de l'AMB, explica que la planta té capacitat per produir 2.000 litres d'aigua regenerada per segon, que equivalen al 25% del consum de tota l'àrea metropolitana.

Badia explica que, tot i la gran capacitat de la planta, "l'ACA establirà mensualment el volum de producció en funció de l'estat dels embassaments". A més, serà l'agència qui aportarà els 2,5 milions d'euros que es preveu que costarà l'explotació. Aquesta xifra podria augmentar en un milió més en cas que s'hagués d'incrementar la producció per sequera i podria arribar als 4,5 milions si s'haguessin de dur a terme actuacions de millora de la planta.

dades amb

Fre a la pujada de l'aigua

El preu de l'aigua es revisa aplicant una fórmula que té en compte molts criteris, com els costos de les inversions, el manteniment o les analítiques. Entre el 2005 i el 2016 el preu s'ha incrementat de forma sostinguda. El 2016 l'AMB, que és l'administració titular del servei d'aigua potable, va revisar la fórmula i des d'aleshores la tarifa ha baixat un 4%, ja que va considerar que alguns elements de la fórmula no s'aplicaven correctament. L'estalvi estimat per a la butxaca dels ciutadans serà d'uns 13 milions d'euros a l'any. "El nostre objectiu és subministrar aigua de qualitat per a la ciutadania a un preu just", sentencia Badia.

 
Comentaris

Destaquem