Sant Cugat fa un pas més en la lluita mediambiental

El Ple Municipal del mes de setembre va corroborar la prsència del municipi en el Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia

L'Ajuntament de Sant Cugat ha fet un pas més en la lluita per combatre la problemàtica del mediambient, adherint-se al Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia. La presència del consistori en aquest acord es va acordar en la Junta de Govern Local a prinipis de setembre, i es va corroborar en el Ple Municipal del dilluns 17 del mateix mes. El tinent d'alcaldia de Territori, Medi Ambient i Participació Ciutadana, Joan Puigdomenech, va argumentar la presència de Sant Cugat en aquest pacte: "A mesura que es va acostant l'any 2020 programem nous reptes amb una nova data horitzó que seria el 2030. Els municipis que ens adherim en aquest pacte ens comprometem a arribar a un 40% de reducció de cO2 i a redactar un Pla d'Acció per a l'energia sostenible", va afirmar Puigdomenech en el ple.

Amb aquest acord, Sant Cugat se suma a diferents municipis de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu d'implementar mesures per combatre els problemes mediambientals que en els darrers anys s'han accentuat, com per exemple, el canvi climàtic. En la Diputació de Barcelona són ja 246 municipis els que s'han adherit al pacte i en el total de Catalunya, 600.

Municipis de la Província de Barcelona adherits al pacte. Dades de la Diputació de Barcelona

Municipis de la Província de Barcelona adherits al pacte. Dades de la Diputació de Barcelona

 

D'entre les mesures que implementen els ajuntaments d'aquestes poblacions hi ha la promoció d'energies renovables (com la biomassa o l’energia solar); impulsar l’eficiència energètica, sobretot en edificis i l’enllumenat públics; o fer el possible per millorar en l‘estalvi d’energia tant en el sector públic com de cara a la ciutadania i les empreses.

El Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia neix entre dos projectes per la implantació de mesures contra el canvi climàtic: (Pacte dels Alcaldes) i l'adaptació (Alcaldes per l’Adaptació) i té tres pilars fonamentals:

  • Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d'emissions de GEH més enllà del 40% per l'any 2030, mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de fonts d'energia renovables.
  • Incorpora el compromís d'avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint l'obligació de redactar un Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions.
  • Que el subministrament energètic sigui segur, disponible, equitatiu i sostenible.

Segons dades de la Diputació de Barcelona, des de l'any 2005 fins a l'any 2014, les emissions de CO2 s'havien reduït en un 28% en termes absoluts als municipis adherits al Pacte d'Alcaldes.

Comparativa entre les emissions de Co2 en els municipis adherits al pacte, entre 2005 i 2014. Dades de la Diputació de Barcelona

Comparativa entre les emissions de Co2 en els municipis adherits al pacte, entre 2005 i 2014. Dades de la Diputació de Barcelona

 

Els objectius que es planteja aquest pacte

Objectius del Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia i el clima. Dades de la Diputació de Barcelona

Objectius del Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia i el clima. Dades de la Diputació de Barcelona

 

 

 

 

 
Comentaris

Destaquem