Sant Cugat manté les dues zones escolars

La comunitat educativa de Sant Cugat va descartar modificar l'actual sistema de dues zones escolars

Sant Cugat ha decidit mantenir les dues zones escolars i no apostar per un altre model de zonificació. Durant els últims mesos, els agents educatius de la ciutat han reflexionat sobre l'actual model de zones i les alternatives, però finalment van acordar no modificar la distribució en considerar que cap proposta la millorava. La zonificació escolar distribueix en àrees Sant Cugat i determina els punts per proximitat que obtenen les famílies en les preinscripcions escolars per cada centre educatiu públic o concertat.

Més info: Debat sobre la zonificació escolar a Sant Cugat

Així, ha quedat descartat l'aplicació d'una zona única a tot el municipi, com va plantejar l'Ajuntament de Sant Cugat, i també un el model dinàmic concèntric, que pretenia establir zones més petites i variables, descartat per incompliments de la normativa. El Consell Municipal Escolar, amb representants del Consistori, dels centres educatius i de les Associacions de Famílies d'Alumnes, és qui ha debatut el tema i ha optat per consens per mantenir les dues zones.

mapa zones escolars sant cugat

No resol la falta de places

"S'ha fet una reflexió profunda amb moltes dades reals. El nostre municipi, per extensió i ubicació de les escoles, és molt difícil trobar un model favorable en tots els sentits", reconeix la regidora d'Educació de Sant Cugat, Esther Salat, que afegeix: "Els experts diuen que un model de zonificació ideal no existeix". Amb tot, el Consell Municipal Escolar va acordar fer una revisió del model cada dos anys.

 

El debat sobre el model de zones es va obrir arran de la problemàtica viscuda l'any passat amb les preinscripcions escolar, quan una cinquantena de famílies no van accedir a la seva primera opció en una escola al centre de Sant Cugat per falta de places. "Una de les conclusions que es va arribar és que la zonificació no resoldria ara la nostra situació, mentre no hi hagi equilibri entre oferta i demanda", assenyala en aquest sentit Salat.

Així, la regidora d'Educació considera que "els problemes en la preinscripció no venen de la zonificació, sinó per un desequilibri en l'oferta i demanda". "No podem pretendre intentar resoldre amb unes ralles una manca" de places, afegeix.

Més info: Salat, regidora d'Educació: "Anem justos de places escolars"

Escoles de proximitat

Un dels debats sobre el model escolar i que reclamen algunes famílies és afavorir les escoles de proximitat i facilitar que es puguin escollir centres a prop d'on es viu. Sobre si dividir la ciutat en dues zones pot propiciar més mobilitat per tot Sant Cugat, Esther Salat recorda: "Abans hi havia set zones i vam passar a dues. Vam pensar que la gent es mouria molt però la realitat és que les famílies van continuar fent el mateix".

 

Així, considera que quan es garanteixi "que totes les famílies que vulguin una escola pública, tenen una plaça a la zona; i totes les escoles tenen un projecte educatiu interessant" s'avançarà en les escoles de proximitat i perdria sentit "que l'administració et digui si has d'anar aquí o allà". "Si les famílies tenim una escola a prop i reuneix criteris que ens encaixen, no anirem a buscar una escola més enllà", resumeix.

A més, Salat no considera que es produeixi una competència entre escoles en aquest sentit. "Si una escola, a nivell de visió de la ciutadnaia, té un projecte molt més interessant, encara que no sigui la realitat, la gent va a aquella escola", destaca la regidora, que afegeix: "Si tenim una tretzena escola i, a més, treballem amb la línia que tots els proejctes educatius responguin a les necessitats de la cituadania, al final d'aquí tres anys ni se'n parlarà [de la zonificació escolar].

"Quan tinguem oferta i demanda equilibrada i uns projectes educatius on les famílies vegint que la qualitat i la innovació estan garantits, tindrem escola de proximitat", conclou.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem