Si cuides a persones amb dependència, sol·licita ara ajuda i suport

Per accedir a aquest programa s'ha de sol·licitar plaça a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament

Amb l'objectiu de garantir el benestar i reduir l'estrès dels cuidadors de persones amb dependència, s'ha tornat a posar en marxa el Programa Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua de la Diputació de Barcelona. El pla també pretén rebaixar la càrrega emocional i física d'aquest col·lectiu que s'encarrega de vetllar per les persones amb dificiultats, i es complementa amb el servei Respir que permet petites estades en residències dels dependents.  

  

Fins a 72 municipis han demanat formar part d'aquest programa per ajudar als cuidadors, de manera que més de 1.000 persones podran assistir a aquestes sessions a tota la demarcació de Barcelona. El pla projecta grups d'un màxim de 20 cuidadors, que rebran suport psicològic en diverses sessions per aprendre a gestionar necessitats, conflictes i gestionar les emocions i els sentiments que sorgeixen durant les cures i alhora evitar situacions d'esgotament. El projecte també ofereix un espai relacional i d'intercanvi d'experiències, per evitar la soledat i generar vincles de relació, suport i d'ajuda mútua entre aquest col·lectiu. 

Per accedir a aquest programa s'ha de sol·licitar plaça a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament. Poden participar en el pla les famílies residents a la província de Barcelona que tinguin a càrrec seu persones amb dependència majors de 65 anys o persones amb discapacitat intel·lectual, d'entre 6 i 65 anys.

Més sobre el servei Respir

El servei Respir és l'altre programa adreçat al suport de les persones cuidadores i permet accedir a la persona amb dependència a un servei residencial d'estades temporals. Situat al Recinte Mundet, aquest projecte està adreçat a persones amb un determinat grau de dependència per raons d'edat o discapacitat intel·lectual. El servei vol millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donar resposta a situacions familiars imprevistes. Igualment, Respir beneficia a persones ingressades a través d'atenció personalitzada per professionals especialitzats. 

El servei Respir es regeix per un sistema de copagament, en el qual la quota a abonar es determina en funció de la capacitat econòmica de la persona atesa, mentre que per a les persones amb discapacitat intel·lectual menors de 18 anys és gratuït. 

 
Comentaris

Destaquem