contingut promocionat

 

 

Sorea B petit

 

Sorea garanteix els serveis de subministrament i sanejament d’aigua

Sorea ha implementat una sèrie de mesures per garantir la seva continuïtat al seu servei amb les mateixes garanties

Davant l’estat d’alerta per la propagació del Covid-19, Sorea ha explicat que els serveis de subministrament i sanejament d’aigua seguiran amb les mateixes garanties que han tingut fins ara. La qualitat i seguretat de l’aigua potable està garantida en tot moment, així com els processos de tractament i distribució, els controls de qualitat realitzats pel laboratori que garanteixen la innocuïtat de l’aigua subministrada, pel que no es veu afectada per l’actual situació de confinament.

Sorea, en coordinació amb les autoritats sanitàries i municipals, ha implementat una sèrie de mesures preventives amb la finalitat de protegir la seguretat sanitària de tot el seu personal assegurant així el funcionament de les instal·lacions on operen.

 

Les decisions adoptades són les següents:

  • Creació d’equips independents de treball operatiu en les àrees de manteniment de xarxa d’aigua i clavegueram, depuració, atès que les característiques de l’activitat requereixen una tasca presencial que impossibilita el teletreball.
  • Aquests equips de treball operatiu funcionaran de forma independent, a efectes d'evitar qualsevol risc de contagi, i si n'hi hagués un cas, establir un període de quarantena
  • La segregació d’aquests equips de treball implica la supressió de qualsevol contacte directe o indirecte, tant en instal·lacions com vestidors.
  • Atendran totes les urgències i es realitzaran manteniments preventius inajornables, però posposaran les tasques no crítiques. Els serveis mínims els garanteixen en tot moment.
  • Han suspès l’atenció al client presencial, us atendran via canal telemàtic per realitzar qualsevol gestió.
  • Han habilitat el teletreball per a tot el personal que realitza tasques administratives i no requereixen atenció personal.
  • Optimització de les mesures d’higiene personal.
  • Donades les característiques de l'activitat quotidiana del cicle integral de l'aigua, les instruccions de treball a les empreses contractistes es faciliten bàsicament de forma telefònica o telemàtica, sense caràcter presencial.
  • Per a garantir la innocuïtat de les operacions, s'han cancel·lat totes les visites a les instal·lacions, excepte en activitats essencials com és el transport de materials necessaris per assegurar la salubritat l'aigua i el normal funcionament de les instal·lacions.
  • Davant els riscos d'eventual desproveïment de productes o components a causa del caràcter global d'aquesta crisi, Sorea ha procedit, amb la col·laboració de les empreses subministradores, a fer un aprovisionament de material necessari per assegurar durant els pròxims mesos la continuïtat del subministrament amb les garanties habituals.

Totes aquestes mesures preses estan orientades a protegir l’empresa com al seu entorn, és a dir, protegir la salut del seu personal, la dels clients i garantir la continuïtat del servei.

Si voleu fer consultes o gestions a través de la seva web, el telèfon gratuït 934 953 540, per a incidències 24 h al 900 304 070aquí.

 
Comentaris

Destaquem