Sorea inicia una prova pilot a Sant Cugat per detectar fuites i fraus d’aigua amb IA

És el primer municipi on s'aplica aquesta tecnologia innovadora basada en Intel·ligència Artificial (IA)

Sorea, companyia gestora del cicle integral de l’aigua a Sant Cugat, ha iniciat una prova pilot a Sant Cugat amb una tecnologia pionera basada en Intel·ligència Artificial (IA) per detectar fuites i fraus a la xarxa de distribució d’aigua potable.

Sant Cugat és el primer municipi on s’ha testejat el funcionament d’aquesta tecnologia, que consisteix en un dispositiu no invasiu a la xarxa que és capaç de mesurar cabals molt petits (des de 0,02 l/min), fet que permet detectar fuites fins i tot d’una aixeta mal tancada.

Les tecnologies actuals per a la detecció de fuites són normalment processos complexos que requereixen actuar sobre la xarxa o bé interrompre el servei per detectar on s’ha produït la fuita. Amb aquesta prova pilot, Sorea busca implantar innovacions que li permetin operar d’una manera més àgil, sostenible i, si és possible, sense afectacions en el servei i així evitar molèsties a la ciutadania.

Com funciona?

La tecnologia que s’està testejant està formada per sensors especials que es col·loquen en el cos de les canonades o vàlvules i un transmissor de dades (el conjunt de la instal·lació mesura menys que un telèfon mòbil), que envia la informació a un servidor on un programa d’IA detecta anomalies en el cabal. S’han realitzat diversos assajos per tal de poder-se aplicar en canonades de diferents diàmetres, materials, cabals i pressions.

Aquests dispositius són especialment útils per fuites que es troben habitualment en els trams d’escomesa entre la canonada principal i el comptador de l’usuari i que són imperceptibles, però representen pèrdues que, tot i que no es poden mesurar, es produeixen i lògicament cal eliminar. També serveix per a la detecció de fraus als hidrants i xarxes contra-incendi.

On s’han instal·lat els dispositius?

Els dispositius s’han situat en zones on està implantat el sistema de telemesura i s’han buscat diferents tipologies d’usuaris per poder explorar millor el seu funcionament. Les proves s’han fet amb grans usuaris, comptadors socials i bateries de comptadors plurifamiliars.

Els resultats han mostrat que el dispositiu és altament eficaç en el cas de comptadors d’habitatges unifamiliars i xarxes contra-incendi.

Quins són els beneficis d’aquesta tecnologia?

El principal avantatge d’aquest dispositiu és la seva alta capacitat de detectar fuites d’aigua a la xarxa sense interrompre el subministrament, però també l’estalvi de costos en la detecció de fraus i pèrdues d’aigua que permet a Sorea no malbaratar un recurs natural escàs com l’aigua.

Gràcies a l’expertesa tecnològica d’una empresa com Agbar -grup al qual pertany Sorea-, és possible realitzar aquest tipus de proves i instal·lar aquests dispositius a un cost reduït perquè sigui accessible a municipis com Sant Cugat. La vigilància tecnològica i les proves de camp que s’han realitzat en col·laboració amb la Knowledge Technology Office d’Agbar, així com una important inversió de la companyia, permeten desenvolupar aquesta tecnologia pionera que millora el servei a la ciutat.

Amb aquesta actuació, Sorea avança en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible, especialment, el que pertoca l’aigua i el sanejament (núm. 6) i el d’acció climàtica (núm. 13). La companyia mostra, un cop més, el seu compromís amb la millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua i amb la preservació d’un recurs natural escàs com és l’aigua.

 
Comentaris

Destaquem