El passeig del Nard tindrà 10 metres d'amplada i recuperarà el doble sentit

Part de les parcel·les del carrer ubicat a Valldoreix hauran d'enderrocar els seus murs i construir-los de nou

Les obres de reurbanització del passeig del Nard a Valldoreix finalitzaran després de l'estiu. Les actuacions serviran per dotar al carrer d'una amplada de deu metres, cosa que permetrà recuperar el doble sentit de circulació. Amb aquesta ampliació i reurbanització, l’EMD de Valldoreix aconseguirà complir els objectius de recuperar el doble sentit de circulació de la via, per poder resoldre els problemes de mobilitat de la zona, així com de dotar les voreres de les condicions obligatòries d’accessibilitat. El projecte també servirà per millorar l’itinerari del transport públic.

 

Per realitzar l’actuació s’afectaran totes les parcel·les del costat est del passeig. Així, s'hauran d'enderrocar tots els murs i tanques i tornar-los a construir de nou respectant, en la mesura del possible, el disseny original de cada finca. El projecte també contempla que, sempre que calgui, la contenció de terres es realitzarà amb formigó armat i després es revestirà el mur amb el mateix tipus de pedra/recobriment ceràmic que llueixen en l’actualitat. Quan no sigui necessària la contenció de terres els nous murs es realitzaran amb bloc de formigó revestit, per tal mantenir l’estètica precedent.

 
Comentaris

Destaquem