S'aprova la restauració del pont del camí de la salut, amb un cost de 63.000 euros

L'EMD de Valldoreix ha aprovat definitivament el projecte de restauració del pont del camí de la salut, que costarà prop de 63.000 euros

La restauració del pont del camí de la salut de Valldoreix és més a prop, després que l'EMD de Valldoreix hagi aprovat definitivament el projecte, que tindrà un cost d'uns 63.000 euros, que aniran, en principi, a càrrec de l'Ajuntament de Sant Cugat. Un projecte que ha estat redactat pels serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 

Durant l’execució de les obres del Projecte d’arranjament del Camí de la Salut, l’estiu de 2017, va quedar al descobert l’obra de fàbrica del pont que creua el torrent de Can Barba, i ara es restaurarà. Les obres de restauració consisteixen en la neteja de la fàbrica i la reconstrucció del coronament a base de sardinell de maó massís i recuperació de la inscripció.

L’entorn del pont s’adequa amb murs de contenció a base de gabions per tal de deixar la major part possible del pont al descobert, i la pavimentació amb pedra de la llera del torrent en el pas del pont per tal d’evitar l’erosió.

El pont

Es tracta d’una obra realitzada a la segona meitat del segle XIX en el camí que conduïa a Can Montmany i que posteriorment ha esdevingut el Camí de la Salut. "Tot i que no es tracta d’un element catalogat, el seu interès patrimonial justifica la necessitat de restaurar el pont i consolidar aquest punt d’interès en l’itinerari a peu del Camí de la Salut", ha assenyalat el president de l'EMD, Josep Puig.

 
Comentaris

Destaquem