Gran inauguració del pati del Casino la Floresta. Foto: Bernat Millet