Cristina Jiménez

Presidenta dels Castellers de Sant Cugat l'any 2014 i membre actiu des dels inicis de la mateixa

No hi ha articles en aquesta categoria