Qbasket vol ser una plataforma on tots els nens i nenes puguin jugar a bàsquet a Sant Cugat. FOTO: Cedida
Qbasket vol ser una plataforma on tots els nens i nenes puguin jugar a bàsquet a Sant Cugat. FOTO: Cedida
Club obert a tothom, amb l’objectiu de que els joves jugadors progressin i aprenguin a través del bàsquet FOTO: Cedida
Club obert a tothom, amb l’objectiu de que els joves jugadors progressin i aprenguin a través del bàsquet FOTO: Cedida
 L'esforç és un valor que ens permet arribar a llocs impensables FOTO: cedida
L'esforç és un valor que ens permet arribar a llocs impensables FOTO: cedida

QBASKET CLUB

Club de bàsquet per a adults i nens a Sant Cugat. És un club obert on pots accedir sense proves ni selecció

2012. Naixement i supervivència 

Enrique Sanchez, Sergi Capellas, Xavier Martínez, fundadors del Club, van ser la seva ànima i impulsors durant els primers anys de vida 
L'aventura de la creació del Qbasket Sant Cugat en 2012 per un grup d'aficionats de l'esport, catalans que viuen a Sant Cugat, ​​va ser la conseqüència d'un procés d'expansió de la pràctica del Bàsquet i altres esports a la nostra ciutat. Això explica la naturalesa intercultural del Club, la seva vocació esportiva i la voluntat d'arrelament en una ciutat. Els fundadors del Club, van ser l'ànima i els impulsors durant els primers anys. El seu compromís amb el Qbasket Sant Cugat va més enllà de les seves facetes com, directius i president. 

Fundació del Club 

Quique, Sergi i Xavier, residents a Sant Cugat del Vallès, en les estones d'oci practicaven el bàsquet i altres esports amb un grup de companys en la població de Sant Cugat. El 15 d'octubre del 2011 Enrique Sánchez, en una trobada amb altres amics, anuncia la intenció de crear un nou club de Bàsquet. El 18 de novembre, Quique i deu amics més es reuneixen en el pav1 de la Rambla del Celler, per a formar una associació que portarà el nom de la ciutat: Qbasket Sant Cugat 

Valors 

El respecte, l'esforç, l'ambició, el treball en equip i la humilitat són els cinc principals valors que descriuen l'esperit del Qbasket Sant Cugat. 

  • RESPECTE: és un dels pilars fonamentals de la vida democràtica i de la capacitat de viure en societat. Afecta, per tant, a l'individu, i té alhora una dimensió social o col·lectiva. En l'esport, el respecte és fonamental, ja que es creen situacions de tensió que cal resoldre de manera gairebé instantània.  
  • ESFORÇ: Hi ha molts models que eviten l'esforç i advoquen a favor de la sort, l'oportunisme i el triomf immediat. Amb tot, no obstant això, l'esforç és un valor que ens permet arribar a llocs impensables o aconseguir metes i objectius que en moments determinats ens han semblat molt llunyans o inassolibles.  
  • AMBICIÓ: és la voluntat d'aconseguir el màxim rendiment i de fer les coses no sols bé, sinó tan bé com sigui possible, i intentar superar-se cada dia. Es tracta d'un valor que és tan aplicable a l'individu com als col·lectius. I aquesta opció posa en marxa un entramat de valors tan variats com l'excel·lència, la paciència, la disciplina, l'ordre, la motivació, la responsabilitat, etc.  
  • TREBALL EN EQUIP: implica que el subjecte passa a formar part d'un grup i que, com a tal, esdevé un element actiu que actua sobre el conjunt (a vegades, fins i tot, en detriment de la pròpia individualitat). Són innegables els beneficis que comporta el fet de saber-se part d'un tot i que aquest fet requereix un aprenentatge i l'accentuació de molts altres valors.  
  • HUMILITAT: Sovint, quan els esportistes i, en general, els individus aconsegueixen les metes que s'han marcat, se situen en un pla de superioritat (física, moral, econòmica, etc.) que els fa oblidar una sèrie de valors que amb tota probabilitat han intervingut en la consecució del seu èxit entès com a obtenció de metes: esforç, perseverança, autocontrol, etc. 

A destacar: Estil Propi, Escola de vida. Formen persones a travès de l'esport.

Correu electronic: info@qbasketsantcugat.com

Més informació
Les millors extraescolars esportives de Sant Cugat
Les millors extraescolars de Sant Cugat
Adreça

Localitat: Sant Cugat del Vallès

Adreça: SOTERRANI DEL PAVELLÓ 1 Passatge del Baró de Coubertin, 1

Com arribar-hi
Contacte
Horari
Horari oficina: dimarts i dijous de 17:00h a 19:00h