Categoria Instagram del TOT Fotoportada (I)

Més de 1000 fotografies s'han presentat en aquesta nova edició del TOT Fotoportada Hospital Universitari General de Catalunya.