Més imatges del concurs TOT Fotoportada 2020

Els participants en el TOT Fotoportada 2020 segueixen enviant les seves fotografies