Imatges del TOT Fotoportada 2021 (II)

Les millors imatges del TOT Fotoportada rebudes aquest agost