Imatges del TOT Fotoportada 2021 (III)

Les millors imatges del TOT Fotoportada rebudes aquest setembre