Presentació Món Sant Cugat

L'habitatge com a fil conductor de la nova revista del Món Sant Cugat